Витрати приведені

Витрати приведені – 1) собівартість продукції і капітальні вкладення, помножені на нормативний коефіцієнт ефективності, використовуються як критерій оцінки нової техніки і капітальних вкладень; 2) сукупність прямих і вмінених витрат. Таке трактування В. п. дав російський економіст В. Новожилов. Він вважав, що прообразом В. п. є ціна виробництва, в якій враховується уречевлена праця.
Витрати приведені