Витрати середні постійні (ВСП)

Витрати середні постійні (ВСП) – сума постійних витрат виробництва в розрахунку на одиницю продукції. Визначається діленням суми постійних витрат на кількість виробленої продукції. Із зростанням випуску продукції сума постійних витрат розподіляється на все більшу кількість виробів, а ВСП постійно знижуються. У довготерміновому періоді, коли всі витрати можна розглядати як змінні, постійні витрати змінюються і їх можна контролювати.
Витрати середні постійні (ВСП) - Економічний словник


Витрати середні постійні (ВСП)