Витрати середні загальні

Витрати середні загальні – сума постійних і змінних витрат в розрахунку на одиницю продукції. Отримують шляхом ділення суми загальних витрат на кількість виробленої продукції.
Витрати середні загальні