ВИВЧАЄМО БІОСФЕРУ

Тема 4 БІОСФЕРА – НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА

§ 30. ВИВЧАЄМО БІОСФЕРУ

Урок серед природи

Мета уроку: спостереження різноманітності екосистем та рослинного і тваринного світу в екосистемах.

Прилади і матеріали: лінійка або сантиметрова стрічка, бінокль, лупа, зошит, ручка.

Хід уроку

1. Розташуйтеся у визначеному вчителем місці на екологічній стежці чи в довкіллі. Охарактеризуйте стан природних і штучних екосистем, порівняйте його зі станом, що спостерігався на попередньому уроці серед природи.

2. Оберіть одну з природних

екосистем (узлісся, берег водойми тощо). Виділіть ділянку на місцевості 1-2 м2. Підрахуйте кількість видів рослин на ній. Скільки видів комах спостерігається на ділянці?

Спробуйте охарактеризувати взаємозв’язок між рослинами і комахами. Повторіть дослідження на ділянці в іншій екосистемі. Порівняйте чисельність тварин і рослин на одній і тій площі в різних екосистемах.

3. Підрахуйте і за допомогою вчителя спробуйте визначити види птахів, що зустрічаються на маршруті довжиною не менше ніж 1 кілометр.

Виберіть смугу, вздовж якої будете вести спостереження. Приблизно підрахуйте кількість птахів на площі, яку ви спостерігаєте; визначте, скільки птахів припадає на одиницю площі.

4. Зробіть прогнози на літо за допомогою народних прикмет.

У біосфері необхідні всі живі системи. Намагайся не порушувати зв’язків між ними – сприяй збереженню біосфери!
ВИВЧАЄМО БІОСФЕРУ