ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 12. ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ

Цілі: закріпити знання про алюміній та його сполуки, уміння давати характеристику Алюмінію за положенням у ПС і будовою атома, характеризувати його фізичні й хімічні властивості; розглянути способи добування, фізичні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду; складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють амфотерні властивості Алюмінію, алюміній оксиду й алюміній гідроксиду; уміти

застосовувати одержані знання під час розв’язання вправ і розрахункових задач.

Обладнання: ПСХЕ, таблиця розчинності.

Тип уроку: закріплення вивченого навчального матеріалу (тренінг-мінімум).

Форми роботи: фронтальна бесіда.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Міні-тест

1. Укажіть період, у якому розташований Алюміній:

А) 4;

Б) 3;

В) 5;

Г) 2.

2. Укажіть групу, у якій розташований Алюміній:

А) 4;

Б) 1;

В) 5;

Г) 3.

3. Укажіть ступінь окиснення, який проявляє Алюміній у сполуках:

А) +4;

Б)

+3;

В) +5;

Г) +1.

4. Укажіть фізичні властивості Алюмінію:

А) важкий;

Б) легкий;

В) тугоплавкий;

Г) пластичний.

5. Укажіть властивості, які мають Алюміній і його сполуки:

А) основні;

Б) кислотні;

В) амфотерні;

Г) окисні.

6. Укажіть речовини, з якими реагують амфотерні сполуки:

А) H2O;

Б) KOH;

В) HCl;

Г) O2.

7. Укажіть речовини, з якими може реагувати Алюміній:

А) Zn;

Б) S;

В) CaO;

Г) O2;

Д) HCl.

8. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній оксид:

А) NaOH;

Б) BaO;

В) H2SO4;

Г) P.

9. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній гідроксид:

А) SO2;

Б) KOH;

В) O2;

Г) HCl.

10. Укажіть речовину Х у схемі Al  ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ X  ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ Al(OH)3:

А) Al2O3;

Б) HCl;

В) AlCl3;

Г) KOH.

IV. Робота в групах. Тренінг

Після закінчення роботи учні проводять взаємоперевірку, після чого сідають групами й виконують завдання на картках. Групи гетерогенні.

Завдання групам

1. Охарактеризуйте положення у ПС і будову атома Алюмінію.

2. Складіть рівняння реакцій взаємодії Алюмінію з такими речовинами:

А) хлором;

Б) азотом;

В) водою;

Г) сульфатною кислотою.

3. Складіть рівняння реакцій взаємодії алюміній оксиду з такими речовинами:

А) натрій гідроксидом;

Б) нітратною кислотою.

4. Складіть рівняння реакцій:

А) добування алюміній гідроксиду взаємодією розчинів алюміній хлориду й калій гідроксиду;

Б) взаємодії алюміній гідроксиду із сульфатною кислотою;

В) взаємодії алюміній гідроксиду з натрій гідроксидом.

Після закінчення роботи групи обмінюються виконаними завданнями й відбувається перевірка. Після взаємоперевірки проводиться невеличка “прес-конференція” за результатами виконання завдань. Групи по черзі звітують про отримані результати, а учні інших груп ставлять питання.

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ - Плани-конспекти уроків по хімії


ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ