Виявлення Карбону – Якісний аналіз – Визначення формули

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

В аналізі структури органічної сполуки можна виділити декілька етапів:

– якісний елементний аналіз – виявлення зв’язаних у молекулі елементів;

– кількісний елементний аналіз – визначення числових відношень зв’язаних у молекулі різних атомів, складання простої формули;

– експериментальне визначення молярної маси, тобто визначення загальної формули;

– визначення типових фізичних і хімічних властивостей, тобто складання структурної формули.

1. Визначення формули

Органічні

сполуки складаються лише з декількох елементів. Окрім Карбону, в них присутні, перш за все, Гідроген, Оксиген, Нітроген, Сульфур і галогени.

1.1. Якісний аналіз

Виявлення Карбону

Пряме виявлення Карбону зазвичай можна зробити за допомогою простого нагрівання, органічна речовина, що аналізується, горить майже безбарвно, з кіптявою чи світінням, або обвуглюється.

Для непрямого виявлення Карбону у вигляді карбон(ІV) оксиду є два способи:

– спалювання горючих сполук;

– сильне

нагрівання у присутності купрум(ІІ) оксиду негорючих сполук.

Карбон діоксид, що утворюється в обох випадках, виявляють за допомогою вапняної води:

 Виявлення Карбону   Якісний аналіз   Визначення формули

Кальцій карбонат, що утворюється при цьому, дає біле помутніння або білий осад.
Виявлення Карбону – Якісний аналіз – Визначення формули