Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304)

Тема. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304).

Мета. Узагальнити правила знаходження числа повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах; закріпити вміння розв’язувати задачі способом відношення.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця визначення числа десятків, сотень. тисяч у багатоцифрових числах; “Картки для поточного контролю знань”; схеми задач.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення

знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Пояснити розв’язання задачі № 293.

(Розв’язання: (740 – 10 • 26) : 12 + 26 = 66 (ящ.).)

Б) Назвати результати обчислень виразів із № 292.

(2600; 800000; 360; 1600; 400; 810.)

2. Завдання для опитування.

А) Виконання завдань із “Карток для поточного контролю знань”.

1-ша група – № 47 (с. 28);

2-га група – № 48 (с. 28).

Б) Вправи №№ 294 – 295.

В) Підкреслити однією рискою одиниці першого класу, двома одиниці другого класу.

300 516; 6804; 50 5005; 118 107.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

– Зі скількох десятків складається

кожне з чисел: 100; 1000; 10000; 100 000?

1. Пояснення.

 Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розвязування задач (№№ 294 304)

– Пояснити, як дістали кожну форму запису числа 182645.

– Показати, скільки цифр треба відкинути, щоб визначити число повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч.

Висновок. Щоб дізнатися, скільки всього десятків у числі, треба відкинути останню цифру справа. Число, яке залишилося, покаже, скільки всього десятків у числі.

2. Первинне закріплення.

А) Скільки всього сотень у числі 645 338? Скільки всього тисяч? Десятків тисяч?

Б) Виконання вправи № 297.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Знаходження значень виразів (№ 298).

702 – 384 + 75 = 393 78 : 13 = 6

(140 + 350) : 7 = 70 7 • 0 = 0

2. Розв’язування задач.

А) Задача № 299.

Учні з високим і достатнім рівнем розв’язують задачу складанням виразу, решта – окремими діями.

(Розв’язання: (240 : 10 – 2) • 10 = 220 (пр.).)

Б) Задача № 300.

Прочитати задачу. Розглянути короткий запис задачі. Самостійно ознайомитися зі зразком міркування. Повторити міркування. Скласти план розв’язування задачі.

1) У скільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг?

2) Скільки потрібно кілограмів ячменю, щоб замінити 120 кг вівса?

(Розв’язання:

1) 120 : 4 = 30 (р.)

2) 3 • 30 = 90 (кг).)

В) Задача.

Щоб приготувати борщ, на кожні 100 г м’яса треба взяти 60 г буряків. Скільки грамів таких буряків треба взяти на 600 г м’яса?

На дошці записано вирази:

1) 600 : 100; 2) 600 – 100; 3) 600 : 60; 4) 60 • (600 : 100); 5) 60 : (600 : 100).

– Який із поданих виразів є розв’язком задачі? Поясніть, чому вибраний вираз є розв’язком задачі.

(Розв’язком задачі є четвертий вираз. Якщо знайти частку чисел 600 і 100, то знайдемо, у скільки разів більше грамів буряків треба взяти на 600 г м’яса, ніж на 100 г м’яса.

Щоб дізнатися це. треба 600 поділити на 100. Якщо на 100 г м’яса треба взяти 60 г буряків, то на 600 г м’яса треба взяти буряків у “600 поділити на 100” разів більше, ніж 60. Щоб збільшити число 60 у кілька разів, треба це число помножити на частку чисел 600 і 100. На 600 г м’яса треба взяти “60 помножити на частку чисел 600 і 100” грамів буряків.)

Г) Задача.

36 кг сої містить 7 кг жирів. Скільки кілограмів такої сої містить 14 кг жирів?

На дошці подано схему відшукання способу розв’язування задачі від запитання до числових даних.

 Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розвязування задач (№№ 294 304)

Користуючись схемою, поясніть, як знайти, скільки кілограмів сої містить 14 кг жирів.

(Щоб дати відповідь на запитання задачі, треба дізнатися, скільки кілограмів сої містить 7 кг жирів і у скільки разів число 14 більше, ніж 7. Скільки кілограмів сої містить 7 кг жирів – відомо. Невідомо, у скільки разів число 14 більше, ніж 7. (Розв’язання: 36 • (14 : 7) = 72 (кг).)

3. Самостійна робота.

Виконання завдань №№ 301 – 302.

Задачу № 302 розв’язують учні з високим рівнем знань.

5 кг л. с. – 7 кг в. с.

15 кг л. с. – ?

(Розв’язання: 7 • (15 : 5) = 21 (кг).)

IV. Підсумок уроку.

– Поясніть, як дізнатися, скільки всього сотень, усього тисяч, усього десятків тисяч, усього сотень тисяч міститься у числі.

V. Домашнє завдання.

№№ 303, 304 (с. 48); правило на с. 47.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304) - Плани-конспекти уроків по математиці


Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304)