Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху

КІНЕМАТИКА

Урок № 7

Тема. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху

Мета: удосконалити знання про рівноприскорений рух тіла та вмінь експериментально визначати параметри такого руху, складати установку для здійснення рівноприскореного руху; формувати експериментальні уміння користуватися масштабною лінійкою, вимірною стрічкою і секундоміром, визначаючи прискорення тіла під час рівноприскореного руху; оцінити допущену при цьому абсолютну і відносну похибки вимірювання, дотримувати правил експлуатації

вищеназваних приладів.

Тип уроку: удосконалення знань та формування експериментальних вмінь.

Унаочнення: набір приладів для виконання роботи.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка готовності учнів до роботи

Фронтальне повторення з ними теоретичного матеріалу, обговорення ходу роботи із використанням установки, складеної на демонстраційному столі. Інструктаж з БЖД (інструкція з ОП № 6).

II. Виконання роботи

Учні виконують роботу відповідно до інструкції, а вчитель здійснює індивідуальний поетапний контроль, робить у себе відповідні помітки.

III. Підсумок уроку

Необхідно якісно

оцінити практичну діяльність деяких учнів, зібрати зошити або повернути їх для дооформлення роботи вдома.

IV. Домашнє завдання

1. Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули.

2. Розв’язати задачі.

– Рух точки задано рівнянням x = 5 + At + t2. Визначте середню швидкість руху в інтервалі часу від tx = 2 c до t2 = 5 c.

– Паралельними коліями в один бік рухаються два електропоїзди: перший – зі швидкістю 54 км/год., другий – зі швидкістю 10 м/с. Скільки часу перший поїзд обганятиме другий, якщо довжина кожного з них 150 м?

– Автобус, що рухався зі швидкістю 54 км/год., змушений був зупинитися впродовж 3 с. Знайдіть проекцію прискорення автобуса і довжину гальмівного шляху, вважаючи прискорення сталим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху - Плани-конспекти уроків по фізиці


Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху