Вклад довготерміновий

Вклад довготерміновий – вклад, внесений на умовах довготермінового зберігання в банківській установі, вилучення якого можливе лише по закінченні терміну зберігання.
Вклад довготерміновий