Вклади

Вклади – грошові кошти населення, підприємств і організацій, що зберігаються в банках. В використовуються банками в якості кредитних ресурсів, за В виплачуються доходи у формі процентів.
Вклади