Влада апарату

Політологічний словник

Влада апарату (power of apparatus/ machinery) – фактично реальний, нерідко досить потужний вплив, який має на людей, організацію апарат, тобто, сукупність державних службовців, штатних працівників різних органів влади. Послабити вплив апарату можна різними шляхами: вдосконаленням і демократизацією виборів, призначенням апаратних працівників, посиленням контролю за їх діяльністю з боку державних структур вищого рівня, громадськості тощо.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – M., 1997; Политология: Словарь-справочник / M. А. Василик, M. С. Вершинин и др. – М., 2000; Головатий M. Ф. Соціологія політики. – К., 2003.

M. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Влада апарату - Довідник з політології


Влада апарату