ВЛАСТИВОСТІ d-ЕЛЕМЕНТІВ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ВЛАСТИВОСТІ d-ЕЛЕМЕНТІВ

Усі прості речовини, утворені елементами В-груп, є металами. Завдяки великому числу валентних електронів і більшого числа АО, ніж в елементів-металів А груп, атоми d-елементів утворюють більшу кількість хімічних зв’язків між собою, тому утворені ними прості речовини мають більш міцну кристалічну гратку. Вона міцніша і механічно, і стосовно нагрівання, тому метали В груп найміцніші і найбільш тугоплавкі серед усіх металів. Максимум міцності припадає

на VІВ групу, яка включає елементи з наполовину заповненими d-АО, а тому у кристалі всі електрони знаходяться на зв’язуючих МО. Хром, молібден і вольфрам – найбільш тугоплавкі і міцні метали, кожен у своєму періоді.

Відомо: якщо атом має більше трьох валентних електронів, то елемент виявляє змінну валентність. Це положення повною мірою відноситься до більшості d-елементів. Максимальна їх валентність, як в елементів А груп, дорівнює номеру групи (хоча є чимало винятків). Оскільки всі елементи В груп – метали, то d-елементи проявляють тільки позитивну валентність.

Якщо проаналізувати, як

змінюються властивості оксидів і гідроксидів елементів А груп у межах одного періоду під час руху зліва направо, тобто зі збільшенням їх валентності, то проявляється перехід від основних властивостей через амфотерні до кислотних.

У d-елементів це явище особливо помітне. Наприклад, Хром проявляє валентності +2, +3, +6; і його оксиди: СrО – основний, Сr2O3 – амфотерний, СrO3 – кислотний. Марганець утворює основний МnО, амфотерний МnO2 і кислотний Мn2O7 оксиди.

Сказане стосується й інших елементів відповідно до схеми, яка співставляє числове значення валентності з властивостями оксидів:

 ВЛАСТИВОСТІ d ЕЛЕМЕНТІВ   ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ВЛАСТИВОСТІ d-ЕЛЕМЕНТІВ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ - Довідник з хімії


ВЛАСТИВОСТІ d-ЕЛЕМЕНТІВ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ