Властивості степеня з цілим показником – СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Формули й таблиці

МАТЕМАТИКА

СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Степінь числа з натуральним показником n – добуток

 Властивості степеня з цілим показником   СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Позначуване аn; число а називається основою, а натуральне число n > 1 – показником степеня.

Степінь числа з натуральним показником n називають n-м степенем числа а. Другий степінь числа називають квадратом цього числа.

Степінь числа з нульовим показником – вираз а0, що дорівнює числу 1.

Степінь числа з від’ємним показником – вираз а-b (b > 0), що дорівнює числу 1/аb, оберненому

до числа ab.

Степінь числа з додатним раціональним показником n/m – вираз а(n/m), що дорівнює числу  Властивості степеня з цілим показником   СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ.

Степінь числа з довільним показником b – вираз аb, що дорівнює значенню показникової функції у = ах, де а > 0, а ≠ 1, при х = b.

Властивості степеня З Цілим показником

Z, m  Властивості степеня з цілим показником   СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ Z. Тоді:

 Властивості степеня з цілим показником   СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

 Властивості степеня з цілим показником   СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Якщо:

 Властивості степеня з цілим показником   СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

 Властивості степеня з цілим показником   СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ
Властивості степеня з цілим показником – СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ