Властивості води

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 1 Земля як планета

§37. Властивості води

Вивчення параграфа допоможе вам:

– наводити приклади: розчинних й нерозчинних речовин, розчинів у природі, використання води людиною:

– дослідити властивості води;

– пояснювати значення води для життя на Землі.

Властивості води. Вода – це особлива речовина. Ви вже знаєте, що вона не має кольору, прозора, без запаху і смаку. Рідка вода текуча й не має форми.

Як і всі речовини, під час нагрівання вона розширюється, а

під час охолодження стискується. Цікаво, що, замерзаючи (і це властиво тільки їй!), вода знову розширюється. Трапляється, що через це під час сильних морозів лопаються водопровідні труби. Коли вода замерзає й перетворюється на лід, вона розширюється і розриває їх. Тому водогін прокладають на глибині, де земля не промерзає.

Вода погано проводить тепло, вона має здатність повільно нагріватися і повільно охолоджуватися. Завдяки цьому мешканцям водойм не загрожує ні надмірне нагрівання влітку, ні сильне охолодження в холодну пору року. Взимку крижаний покрив, що утворюється на водоймах, захищає воду під ним

від замерзання. Вода під льодом має постійну температуру +4 °С.

Вода прозора, не має кольору, запаху і смаку. Під час нагрівання вона розширюється, а під час охолодження стискується. Вода має погану теплопровідність.

Вода – розчинник. Вам уже відомо, що існують розчинні й нерозчинні речовини. Продовжимо їх вивчення.

Станьте дослідниками природи

Завдання 1. Додайте у стакан з водою третину чайної ложки лимонної кислоти і розмішайте. Спостерігайте, що відбуватиметься з частинками кислоти. Вони стають дедалі меншими й незабаром зовсім зникають. Та чи насправді зникла лимонна кислота? Вона не зникла, а розчинилася у воді. Ви отримали суміш води і лимонної кислоти, або розчин. Вода – розчинник, а лимонна кислота – розчинена речовина. Пропустіть розчин крізь паперовий фільтр. На фільтрі нічого не осідає. Розчин вільно пройшов крізь фільтр.

Пригадайте, які властивості має вода.

 Властивості води

Крига на озері

Пригадайте, що таке розчинні й нерозчинні речовини.

Завдання 2. Наповніть стакан на третину водою. Додайте у воду ложку олії і розмішайте. Спостерігайте, що відбуватиметься з частинками олії. Чи розчинилася олія у воді?

Завдання 3. Проведіть такий самий дослід з глиною. Частинки глини плаватимуть у воді, яка стане від них каламутною. Якщо дати воді постояти, частинки глини осядуть на дно. Якщо воду збовтати, вони піднімуться, а потім знову зсядуть. Пропустіть каламутну воду через фільтр. Вода стане чистою, тому що частинки глини залишаться на фільтрі. Можна зробити висновок, що глина не розчиняється у воді.

Завдання 4 (виконайте вдома). Візьміть дві склянки. В одну налийте холодної води, а в іншу – гарячої. У кожну ділянку додайте по одній чайній ложці цукру і розмішайте. Спостерігайте, у якій воді частинки цукру швидше розчиняться. Зробіть висновок про вплив температури води на розчинення в ній речовин.

Якщо частинки речовини у воді стають невидимими і разом з нею проходять крізь фільтр, то ця речовина розчинна. Якщо частинки плавають у воді або осідають на дно, а також затримуються на фільтрі, то ця речовина нерозчинна.

 Властивості води

Наведіть приклади речовин, що легко розчиняються у воді.

Прикладами розчинних речовин є сіль, цукор, лимонна кислота, а нерозчинних – крохмаль, олія, пісок. У природі окремі гірські породи (солі, гіпси, вапняки) під впливом води і наявного в повітрі вуглекислого газу розчиняються. Унаслідок їх розчинення і вимивання під землею виникають порожнини – печери (мал. 114, с. 152).

У природі не існує абсолютно чистої води без розчинених у ній речовин. Дощова краплина, яка вважається еталоном чистої води, містить десятки неорганічних речовин.

У водах морів і океанів розчинено багато різних речовин. Найбільше ж у морській воді розчинено добре відомої всім кухонної солі. Вона й надає воді солоного смаку. Отже, морська вода є розчином.

 Властивості води

 Властивості води

Мал. 114. Печера

Через великий вміст розчинених речовин пити її неможливо. Тому моряки, які вирушають на кораблях у плавання, беруть із собою запас прісної води.

Значення води в природі. У Всесвіті немає іншої речовини, яка б могла замінити воду. Ви вже знаєте, що без води не можуть рости рослини. Вода розчиняє поживні речовини грунту й доставляє їх до стебел, листків, плодів.

Людина використовує воду для пиття. У складі крові вода розносить поживні речовини по всьому організму. Випаровуючись із поверхні шкіри, вона запобігає перегріванню тіла. Так само вода важлива й для тварин. Для деяких з них, наприклад риб, вона – єдине середовище життя.

Вода річкового потоку працює на гідроелектростанціях, виробляючи електроенергію. Вода переносить тепло по трубах, обігріваючи наші будинки. Водними шляхами людина пересувається на човнах. Без води не обходиться жодна галузь промисловості. Її використовують для розчинення фарб, виготовлення паперу, випікання хліба тощо. Водою зрошують поля в посушливих районах.

Пригадайте, як людина використовує воду для своїх потреб.

 Властивості води

Гідроелектростанція

 Властивості води

Мал. 115. Вода – джерело естетичної насолоди

Крім того, вода прекрасна сама по собі: від споглядання водного простору моря чи озера або водоспаду людина отримує естетичну насолоду. Це є джерелом натхнення для художників і поетів і мал. 115).

Скарбничка знань

Води, що містять підвищену кількість розчинених солей і азів, називають мінеральними. їх використовують з лікувальною метою. Біля мінеральних джерел будують санаторії Багато таких джерел є і в Україні. Поблизу них виникли курорти Моршина, Трускавця, Миргорода та інших міст.

Перевірка знань

1. Чи існує життя на дні водойм узимку? Які властивості води та льоду це зумовлюють?

2. Доведіть, що вода – розчинник.

3. Яке значення має вода у природі й житті людини?

4. Доросла людина щодня випиває й разом з їжею споживає 2 л води. На побутові потреби вона витрачає ще близько 100 л на добу. Обчисліть, скільки води використовує населення Києва протягом тільки однієї доби, якщо кількість мешканців міста становить приблизно 3 млн осіб.

5. Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте міні-проект (наприклад, презентацію) на тему “Де ми втрачаємо воду?”

Тестові завдання до розділу III, теми 1

1. Назвіть ученого, який вважав, що Земля – це уламок Сонця, що міг відірватися внаслідок падіння на нього комети.

А Жорж Бюффон В Джеймс Джине

Б Іммануїл Кант Г Отто Шмідт

2. Укажіть, що передає форму Землі.

А карта В глобус

Б план місцевості Г аерофотознімок

3. Укажіть назву уявної лінії, яка ділить земну кулю на дві півкулі – Північну і Південну.

А полюс В екватор

Б меридіан Г земна вісь

4. Установіть відповідність між географічними об’єктами і материками, на яких вони розташовані.

1 Південний полюс А Південна Америка

2 місто Київ Б Антарктида

В Європа

5. Назвіть оболонку, що покриває ядро Землі.

А мантія В літосфера

Б земна кора Г атмосфера

6. Укажіть, що є наслідком обертання Землі навколо своєї осі.

А сонячні затемнення В припливи і відпливи

Б зміна пір року Г зміна дня і ночі

7. Укажіть, у якому напрямку зменшується кут падіння сонячних променів на поверхню Землі.

А від екватора до полюсів

Б із заходу на схід

В від Південного полюса до екватора

Г від Північного полюса до екватора

8. Зазначте, що спричиняє сильне нагрівання поверхні Місяця вдень (до +130 °С) і сильне її охолодження вночі (до -170 С).

А обертання Місяця навколо своєї осі

Б обертання Місяця навколо Землі

В наявність різних фаз Місяця

Г відсутність повітряної оболонки

9. Установіть відповідність між материками і їхніми ознаками.

1 Євразія А найхолодніший

2 Австралія Б найменший

3 Антарктида В найбільший

Г найспекотніший

10. Установіть відповідність між об’єктами (явищами) та способами їх зображення на картах.

1 морські течії А жовтим зафарбуванням

2 річки Б значками

3 корисні копалини В лініями

Г стрілками

11. Установіть відповідність між записами масштабу.

1 1:1 000 А в 1 см 100 км

2 1:10 000 Б в 1 см 1 км

3 1:100 000 В в 1см 10 м

Г в 1 см 100 м

12. Укажіть, якою буде відстань 55 м на плані в масштабі в 1 см 10 м.

А 550 м В 55 см

Б 550 см Г 5,5 см

13. Зазначте, чим грунт відрізняється від гірських

Порід.

А кольором В родючістю

Б твердістю Г пластичністю

14. Укажіть газ, якого в повітрі найбільше.

А азот В вуглекислий газ

Б кисень Г аргон

15. Назвіть ознаку, яка не властива повітрю.

А легке Б пружне

В добре проводить тепло Г при нагріванні розширюється

16. Назвіть процес, наслідком якого є утворення роси.

А танення В замерзання

Б конденсація Г випаровування

17. Назвіть ознаку, яка не властива воді.

А під час охолодження стискується

Б під час замерзання розширюється

В підчас нагрівання розширюється

Г має високу теплопровідність


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Властивості води - Натурологія


Властивості води