ВЛАСТИВОСТІ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ

УРОК 5. ВЛАСТИВОСТІ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ

Мета: поглибити знання учнів про властивості живих організмів, сформувати поняття “фотосинтез”; розвивати уміння розрізняти та характеризувати типи живлення, порівнювати живлення рослин і тварин, наводити приклади організмів із різними типами живлення; виховувати спостережливість, уважність, формувати науковий світогляд.

Обладнання: ілюстрації тварин із різними типами живлення, схема живлення рослини, фрагмент відеофільму “Життя тварин”, підручники, зошити.

Основні

поняття: фотосинтез, автотрофні та гетеротрофні способи живлення, травоїдні, хижаки, паразити.

Тип уроку: вивчення й первинного засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Відгадай загадку.

– Йде в поле – як дощечка, а з поля – як бочечка. (Корова)

– Хто боком спить, а лежачи їсть? (Свиня)

– Хлопець Мартин похилився через тин. А дівчина Галка: “Яка в тебе гарна шапка! Ще й жовта китиця проти сонця світиться. Як прилетять горобці, буде тобі, як вівці від сірого вовка”. Про що це примовка? (Соняшник)

Лежить на сіні, сама не їсть й іншим не дає. (Собака)

– Хто родиться з бородою? (Цап)

– На дереві я родився в кожусі, кожух розірвався, і я на землю впав. (Каштан)

– І вдень, і вночі у кожусі на печі. (Кіт)

– Маленьке, сіреньке, а хвостик, як шило. (Миша)

– Хто на собі ліс носить? (Олень)

– Під землею птиця кубло звила і яєць нанесла. (Картопля)

– Без рук, без ніг, а по землі ходить. (Змія)

– Є крила, а не літає. (Риба)

– Хто із води виходить сухим? (Гуска, качка)

– Хто мене вб’є, свою кров проллє. (Комар)

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Яке наукове значення мають загадки, які ви зараз відгадували? (Варіанти відповідей учнів)

У загадках про тварин і рослин “заховані” спостереження про особливості їхньої поведінки, певні властивості. Давайте пригадаємо, які властивості характерні всім живим організмам.

Отже, основними ознаками живого є живлення, дихання, подразливість, ріст і розвиток, розмноження.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Властивості живих організмів

Всім живим організмам потрібна їжа. Вона є джерелом речовин та енергії, які необхідні для їх розвитку, росту та життєдіяльності. Всі живі організми дихають. Під час дихання за участю кисню поживні речовини, які організми отримують із їжею, розкладаються з виділенням енергії та вуглекислого газу. Енергія йде на потреби організму, а вуглекислий газ він виділяє у навколишнє середовище. За рахунок поживних речовин та енергії відбувається ріст і розвиток.

Тільки живим організмам притаманна подразливість. Подразливість – це здатність організмів реагувати (відповідати) на вплив факторів зовнішнього середовища. Вона допомагає їм пристосуватися до умов життя, які постійно змінюються (зміни температури, тиску, освітлення, їжі тощо).

Нові покоління живих організмів виникають у результаті розмноження. При цьому в нащадків зберігаються основні ознаки батьків.

2. Типи живлення живих організмів

Для життєдіяльності всіх живих організмів потрібна енергія. Енергія не створюється з нічого і не зникає в нікуди. Вона існує в різних формах: хімічна енергія, світлова, теплова, електрична, механічна, звукова тощо. Живі істоти можуть використовувати тільки дві її форми – світлову та хімічну (енергію їжі).

Енергію сонячного світла можуть використовувати тільки рослини.

Живлення – це процес забезпечення організмів поживними речовинами.

Завдання 1. Розгляньте схему живлення рослини та простежте, як відбувається процес утворення органічних речовин.

Фотосинтез – процес утворення зеленими рослинами складних поживних речовин з вуглекислого газу і води за допомогою сонячної енергії. Всі рослини є автотрофами, оскільки для задоволення своїх енергетичних потреб вони не споживають готові складні речовини, а утворюють їх самі.

Інші живі організми (тварини, гриби, бактерії) не можуть використовувати світло для забезпечення себе енергією. Вони поглинають готові поживні речовини, утворені іншими організмами, здобувають з них енергію і будують своє тіло, тобто є гетеротрофами. Серед гетеротрофів розрізняють рослиноїдних, хижаків, всеїдних, паразитів.

Завдання 2. Подивіться відео0сюжет “Життя тварин” та охарактеризуйте живлення тварин.

Рослиноїдні тварини (багато видів риб, птахів, комах, ссавців) живляться рослинною їжею. Хижаки живляться іншими гетеротрофами (павуки, багато комах, риби, змії, птахи, ссавці). Всеїдні тварини – ведмеді, домашні свині, дикі кабани та інші. Паразити оселяються в організмах тварин і рослин, використовуючи їх і як домівку, і як їжу. До паразитів належать багато червив, риби, комахи і мікроорганізми.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 3. Використовуючи підручник, схеми, таблиці наведіть по 2-3 приклади живих організмів із різними типами живлення. Результати роботи оформіть у вигляді таблиці.

Автотрофні організми

Гетеротрофні організми

Рослиноїдні

Хижаки

Всеїдні

Паразити

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Намалювати в зошиті схему процесу фотосинтезу.

3. Підготувати повідомлення про живлення грибів.

4. Провести дослід, який доводить, що в процесі фотосинтезу рослина виділяє кисень. Для цього дві кімнатні рослини треба щільно накрити скляними ковпаками (можна банками). Одну з них поставити на кілька діб у темне місце, а іншу – залишити на світлі. Через кілька діб поставити під скляні ковпаки, якими накриті рослини, запалені свічки. Ви зможете переконатися, що свічка горітиме довше під ковпаком, яким була накрита освітлена рослина. Це пояснюється тим, що на світлі здійснюється фотосинтез і під ковпаком накопичується кисень, який підтримує горіння. Водночас у рослині, яка залишалася у темряві, фотосинтез не відбувався і необхідний для горіння кисень не виділявся.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ВЛАСТИВОСТІ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ - Плани-конспекти уроків по натурології


ВЛАСТИВОСТІ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ