Внутрішній регламент підприємства, організації

Внутрішній регламент підприємства, організації – документ, який регламентує внутрішній розпорядок, права та обов’язки працівників.
Внутрішній регламент підприємства, організації