ВОДЕНЬ У ПРИРОДІ – ВОДЕНЬ

Хімія – універсальний довідник

ВОДЕНЬ

ВОДЕНЬ У ПРИРОДІ

За поширенням у Всесвіті Гідроген займає перше місце. На його частку припадає близько 92% всіх атомів (8% складають атоми Гелію, частка всіх інших разом узятих елементів – менше 0,1%). Таким чином, Гідроген – основна складова частина зірок і міжзоряного газу. В умовах зоряних температур (наприклад, температура поверхні Сонця – 6000 °С) і міжзоряного простору, прошитого космічним випромінюванням, цей елемент існує у вигляді окремих атомів.

Масова частка Гідрогену в земній

корі складає ~ 1% – це дев’ятий за поширенням елемент. Однак його роль у природі визначається не масою, а кількістю атомів, частка яких серед інших елементів складає – 17% (друге місце після Оксигену, частка атомів якого дорівнює ~ 52%). Тому значення водню в хімічних процесах, які відбуваються на Землі, таке ж вагоме, як і кисню.

На відміну від Оксигену, що існує на Землі і у зв’язаному, і у вільному станах, практично весь Гідроген на Землі знаходиться у вигляді сполук; лише в дуже незначній кількості водень як проста речовина міститься в атмосфері (0,00005% за об’ємом).
ВОДЕНЬ У ПРИРОДІ – ВОДЕНЬ