Водневий показник розчинів слабких кислот і основ – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

2.3. Сила кислот і основ

Водневий показник розчинів слабких кислот і основ

Оскільки при протолізі кислоти чи основи утворюється рівна кількість позитивних і негативних іонів, їхня концентрація буде однаковою:

 Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

Якщо в даних рівняннях прологарифмувати значення концентрацій іонів (Н3О+) і (ОН-), то одержимо значення pH розчину кислоти або значення рОН лужного розчину1:

 Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

Оскільки Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага то:

 Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

class=""/>

Оскільки концентрація іонів порівняно з концентрацією недисоційованих молекул кислоти або основи дуже мала, то для с(НА) або с(В) можна взяти початкову концентрацію с(кислоти) або с(основи).

Приклад. 0,1-молярна етанова кислота має водневий показник

 Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

0,5-молярний розчин амоніаку має показник рОН

 Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

Відповідне значення pH = 14 – 2,53 = 11,47.

___________________________________________________________________

1 Правила логарифмування не є предметом розгляду даного посібника. Щоб зрозуміти цю проблему, див. довідники з математики.
Водневий показник розчинів слабких кислот і основ – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага - Довідник з хімії


Водневий показник розчинів слабких кислот і основ – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага