Водневий зв’язок – Йонний, металічний і водневий зв’язки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

3. Хімічний зв’язок

3.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки

3.7.3. Водневий зв’язок

Низка сполук з полярним Ковалейтним зв’язком, які містять Гідроген і елемент з високою електронегативністю (найчастіше Оксиген, Флуор, Нітроген), утворюють так званий водневий зв’язок (позначають “—“). Це різновид невалентного міжмолекулярного зв’язку (вандерваальсового1), який виникає між атомами Гідрогену однієї молекули

(диполя) з поляризованим атомом (що мас велику електронегативність: F, N, О…) другої молекули внаслідок набуття ними протилежних часткових електричних зарядів. Водневі зв’язки між молекулами аміаку:

 Водневий звязок   Йонний, металічний і водневий звязки

Якщо такий зв’язок утворюється між однаковими молекулами, його називають симетричним-, якщо між різними (розчин аміаку у воді)- несиметричним. Водневий зв’язок може також виникати між окремими групами атомів усередині молекули. Тоді його називають внугрішньомолекулярним водневим зв’язком. Наприклад, у молекулі саліцилової кислоти він виникає між карбоксильною

і гідкроксильною групами:

 Водневий звязок   Йонний, металічний і водневий звязки

Інколи завдяки утворенню водневих зв’язків формуються доволі стійкі комплекси, які не руйнуються при нагріванні таї існують навіть у парах. Це, наприклад, димери мурашиної кислоти:

 Водневий звязок   Йонний, металічний і водневий звязки

Водневий зв’язок значно впливає на фізичні та хімічні властивості органічних сполук, полімерів, білків і нуклеїнових кислот. За властивості білка чи нуклеїнової кислоти відповідає просторова конфігурація молекул, яку фіксують водневі зв’язки. Постійні розриви і відновлення водневих зв’язків в організмі – важлива частина процесу обміну речовин.
Водневий зв’язок – Йонний, металічний і водневий зв’язки - Довідник з хімії


Водневий зв’язок – Йонний, металічний і водневий зв’язки