Водні маси та морські течії

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки

& 7. Водні маси та морські течії

Пригадайте: 1. Які основні властивості морської води? 2. Як швидко, порівняно із суходолом, нагрівається й охолоджується вода? 3. У яких одиницях вимірюють солоність води? 4. Які існують рухи води у Світовому океані та чим вони спричинені? 5. Які течії вважають теплими, які – холодними?

Властивості морської води та водні маси. Морська вода має ознаки,

за якими її можна охарактеризувати: це колір, прозорість, смак, температура, хімічний склад, густина тощо. Ці ознаки називають властивостями морської води. Основними з них є температура та солоність.

Температура поверхневих вод Світового океану так само, як і температура повітря, залежить від кута падіння сонячних променів на земну поверхню. Саме тому від екватора до полюсів вона зменшується відповідно від +29 до -2 °С. Улітку сонце нагріває поверхневі води, а взимку вода поступово віддає своє тепло атмосфері.

Температура води у Світовому океані змінюється також із глибиною. Сонце освітлює лише шар

води до 200 м углиб. Нижче вода поступово холоднішає. На глибині 4000 м температура води в усіх океанах, незалежно від географічної широти, становить 0 °С. А далі вона знову починає зростати, що зумовлено нагріванням води внутрішнім теплом Землі, яке надходить з астеносфери.

Солоність морської води – це кількість розчинених у ній хімічних речовин. Майже 80 % припадає на кухонну сіль. Крім солі, у водах Світового океану присутні всі відомі на Землі речовини. Одиницею вимірювання солоності є г/л, або проміле (%о), тобто тисячна частка від цілого. Середній показник солоності вод Світового океану становить 35 %о.

Такий рівень солоності морської води зберігається лише на певних глибинах, де він практично не змінюється. На показник солоності поверхневих вод найбільше впливають випаровування та атмосферні опади. Тому солоність, як і температура води, залежить від кліматичних умов і закономірно змінюється з широтою – від екватора до полюсів. Крім того, морську воду опріснюють річковий стік і танення льоду в океані. На екваторі, де клімат вологий і теплий, солоність морської води знижена до 34 %о. В умовах сухого й спекотного тропічного клімату вона зростає до 36-37 %о. У помірних широтах з вологим кліматом солоність знову знижується до 34 %о. У полярних широтах через танення криги солоність зменшується до 32 %о.

Солона вода, на відміну від прісної, замерзає при температурі -2 … -4 °С. Чим вища солоність води, тим нижча температура її замерзання. Тому льодом укриті значні площі Світового океану лише в приполярних широтах, де панують довгі й холодні зими. Також значні маси льоду сповзають в океан з материків та островів. Від них постійно відламуються велетенські шматки криги, що утворюють айсберги.

Морська вода в різних частинах Світового океану має неоднакові властивості. Розрізняють різні типи водних мас, які змінюються як на поверхні, так і з глибиною.

Водні маси (ВМ) – це великі рухомі об’єми води з подібними властивостями: температурою, солоністю, густиною, прозорістю та ін.

За глибиною розрізняють поверхневі (до 200 м), проміжні (до 2000 м), глибинні (до 4500 м) і придонні водні маси. Вони відрізняються передусім температурою та рівнем солоності (мал. 8).

Поверхневі водні маси змінюють свої властивості в різних широтах унаслідок впливу на них кліматичних умов. Аналогічно повітряним масам розрізняють декілька типів поверхневих водних мас.

Поверхневі води Світового океану змінюються від екватора до полюсів за типами водних мас: екваторіальні, тропічні, помірні й арктичні (антарктичні). В умовах теплого та вологого екваторіального клімату в океані формуються екваторіальні водні маси, які мають високу температуру (+25 … +29 °С) та знижений рівень солоності (34 %о). У спекотному й сухому тропічному кліматичному поясі утворюються тропічні водні маси з високою температурою (+20 … +25 °С) та підвищеною солоністю (36 %о). Помірні водні маси мають знижений рівень солоності, їх температура змінюється за сезонами року відповідно до кліматичних умов. Арктичні (антарктичні) водні маси через низьку температуру (0 … -2 °С) укриті протягом року кригою, яка під час танення опріснює воду.

Проміжні водні маси характеризуються поступовим зниженням температури води з глибиною й вирівнюванням солоності до середніх показників (35 %).

Глибинні водні маси мають однакові властивості в усіх широтах, їх температура наближена до 0 °С, а солоність має середнє значення.

– Пригадайте основні типи повітряних мас і їх основні властивості.

 Водні маси та морські течії

Мал. 8. Типи водних мас (ВМ)

Придонні водні маси характеризуються поступовим підвищенням температури та середніми показниками солоності.

Морські течії. Океанічна вода перебуває в постійному русі. Одним із проявів такого руху є морські течії – своєрідні “океанічні річки без берегів”. На сучасних морських картах точно позначені основні течії. Водночас жителі окремих островів в Індійському океані й дотепер використовують для спілкування морську пляшкову пошту. У Світовому океані вода протягом мільйонів років рухається постійними шляхами, формуючи тисячі великих і малих течій.

Океанічні течії – це горизонтальні й вертикальні переміщення водних мас. Течії бувають теплими й холодними. Це залежить від їх температури, порівняно з температурою навколишньої води. Найпотужніша тепла течія світу – Гольфстрім – розташована в Атлантичному океані. Вона рухається з Мексиканської затоки на північ до берегів Європи. Щосекунди Гольфстрім переносить до 75 млн т води, температура якої на 5-10 °С вища за навколишню воду. Цей потужний потік теплої води Атлантичного океану пом’якшує клімат Європи. Найдовшою у світі течією є холодна течія Західних Вітрів у Південній півкулі. Вона переносить воду навколо Антарктиди та простягається на 30 000 км.

Виникнення течій може зумовлюватися різними причинами. Найважливіше значення мають течії вітрового походження (мал. 9).

 Водні маси та морські течії

Мал. 9. Закономірності утворення морських течій

1. Пригадайте назви постійних вітрів і причини їх виникнення. 2. Знайдіть на карті океанів в атласі назви морських течій, які збігаються з назвами постійних вітрів.

Течії Світового океану утворюють цілісну систему, це пов’язано з переміщеннями атмосферного повітря, насамперед з постійними вітрами. Тому назви вітрів і течій, утворених ними, часто збігаються.

Системи течій існують у всіх океанах. У Північній і Південній півкулях утворюються велетенські замкнені кола, якими рухається вода. Через осьове обертання Землі течії відхиляються й закручуються за годинниковою стрілкою в Північній півкулі та проти неї – у Південній.

Розглянемо як приклад колову схему течій у Північній півкулі Атлантичного океану. Тут пасати переміщують теплі води з тропічних широт біля Африки в бік екватора, формуючи теплу Північну Пасатну течію. Ця вода досягає протилежного берега Атлантики й повертається назад уздовж берегів Північної Америки як стічна течія Гольфстрім. Далі океанічну воду підхоплює постійний вітер західного перенесення й спрямовує її в помірні широти. Так виникає Північноатлантична тепла течія, яка досягає західних берегів Європи. Вода, поступово охолоджуючись, завертає назад і утворює холодну Канарську стічну течію, яка замикає коло. Як бачимо, кожне коло утворюють чотири течії: дві з них вітрові, а між ними – дві стічні.

Унаслідок постійного руху морські течії – це невичерпне джерело енергії, використання якої – справа недалекого майбутнього.

1. Знайдіть на карті океанів в атласі коло течій у Північній півкулі Атлантичного океану. 2. Знайдіть і поясніть формування аналогічних колових рухів води в Південній півкулі Атлантичного океану та в інших океанах.

Коротко про головне!

– Основні властивості вод Світового океану – температура та солоність.

– Температура поверхневих вод закономірно знижується від екватора до полюсів. Також температура змінюється з глибиною.

– Солоність морської води визначається кількістю розчинених у ній хімічних речовин, одиницею вимірювання солоності є проміле (%о). Середній показник солоності води у Світовому океані становить 35 %. Солоність поверхневих вод залежить від кліматичних особливостей і змінюється від екватора до полюсів.

– Водні маси – великі об’єми океанічної води з подібними властивостями. За глибиною розрізняють поверхневі, проміжні, глибинні та придонні водні маси. Властивості поверхневих водних мас залежать від географічної широти місцевості.

– Морські течії формуються під впливом постійних вітрів. Течії бувають теплими й холодними. В океанах існує система поверхневих течій, яка являє собою замкнені кола.

1. Поясніть, як змінюється температура води у Світовому океані: на його поверхні та з глибиною.

2. Що таке солоність морської води та як вона змінюється з широтою?

3. Розтлумачте поняття водна маса. Охарактеризуйте різні типи водних мас.

4. Поясніть, як формуються замкнені кола течій в океанах.

5. Назвіть і покажіть на карті найбільші теплі й холодні течії.

6. Визначте, якою течією можна найшвидше здійснити навколосвітню подорож.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Водні маси та морські течії - Географія


Водні маси та морські течії