ВОДООХОРОННА ЗОНА

Екологія – охорона природи

ВОДООХОРОННА ЗОНА – та, що встановлюється для охорони джерел підземних вод або для забезпечення збереження водних об’єктів, які використовуються для водопостачання.
ВОДООХОРОННА ЗОНА