Володіння

Володіння – фактичне панування над речами, що має юридичне значення, тобто встановлений” законом захист від порушення. Цивільне законодавство передбачає В. законне і незаконне. Якщо особа здійснює В, на законних підставах, таке В, визнається законним, або титульним. Титульне В. передусім належить власникові майна. Як елемент інших майнових прав В. може належати іншим особам: наймачу, орендарю, комісіонеру, охоронцю та ін. В, без будь-яких правових підстав є незаконним. Незаконне В. може бути добросовісним і недобросовісним. В. є добросовісним, якщо особа, володіючи майном без правових підстав, не знає і не повинна знати про його незаконність. В. є недобросовісним, якщо особа, яка володіє майном, знає або повинна знати про незаконність свого володіння. Закон розрізняє відповідальність добросовісного володільця від недобросовісного при розгляді вимог законного володільця. Добросовісному володільцеві надається в окремих випадках захист його прав щодо спірного майна перед законним володільцем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Володіння - Довідник з правознавства


Володіння