ВОЛОВИЧ Володимир Ілліч

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ВОЛОВИЧ Володимир Ілліч (15. 03. 1939, с. Мірча, Бородянського р-ну Київської обл.) – укр. соціолог. Закінчив Київський держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка в 1969 p., аспірантуру в Ін-ті філос. АН УРСР в 1972 р., д-р філос. наук (1985), проф.(1986). В 1972 – 1976 pp. наук, співроб. Ін-ту філос. АН УРСР, в 1976 – 1990 pp. викладач, зав. каф. філос. та соціології в Київському ін-ті політології та соціального управління. З 1990 р. зав. кафедри методології та методів соціол. досліджень Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, а з 1991 р. – декан ф-ту

соціології та психології. В 1990 – 1996 pp. – президент Соціол. асоціації України. В період відродження соціології в Україні розробляв питання специфіки соціального пізнання, методол. обгрунтування соціол. дослідження, надійності методів емпіричного дослідження. Основні праці – з заг. соціології політики, сусп. свідомості та методів вивчення громадської думки. Заг. кількість наук, публікацій – понад 150, серед яких 7 індивідуальних та колективних моногр., 5 брошур, посібник з соціології для вузів та довідники.

Тв.: Надежность информации в социологическом исследовании. К., 1974; Исторический материализм

и конкретные социологические исследования. К., 1977; Научные основы руководства формированием человека. К., 1985 (співавт.); Дисциплина и перестройка. К., 1989 (співавт.); Человеческий фактор: единство сознания и деятельности. К., 1989 (співавт.); Transit migration in Ukraine. Budapest, 1994 (співавт.); Політологія посткомунізму. К., 1995 (епівавт ); Социология: наука об общєствє. Харків, 1996 (співавт.) та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ВОЛОВИЧ Володимир Ілліч - Довідник з соціології


ВОЛОВИЧ Володимир Ілліч