Волюнтаризм економічний

Волюнтаризм економічний (від лат. voluntrius – залежний від волі) – довільні суб’єктивістські рішення в господарській практиці, які нехтують вимогами об’єктивних економічних законів і науково обгрунтованими рекомендаціями.
Волюнтаризм економічний