ВОРМС (WORMS) Рене

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ВОРМС (WORMS) Рене (1869 – 1926) – франц. філософ, соціолог – представник органіцистської школи. Відомий своєю активною організаційною діяльністю в справі інституціалїзації соціології”, ініціатор створення журналу “Міжнар. соціол. огляд” (1898), засновник Міжнар. соціол. ін-ту (1894), Паризького соціол. т-ва (1895).

Як соціолог у своїх поглядах еволюціонував від вульгарного органіцизму, ототожнюючи біол. та соціальні явища та закономірності на початку своєї творчості, а згодом у своїх наук,

працях відійшов від органіцизму, визнав наявність істотних відмінностей між біол. організмом та суспільством. У питанні походження суспільства поділяв погляди представників теорії сусп. договору, а державу розглядав як вищу форму організації сусп. життя, де індивідуальне має підпорядковуватися заг., і тому держава може вимагати від своїх громадян будь-яких жертв навіть ціною їх власного життя.

Одним з перших у історії соціології зробив спробу визначити специфіку соціального, котре він розумів як все те, що формується та існує завдяки участі та діяльності значної кількості індивідів. При цьому

В. акцентував увагу на значенні в сусп. житті соціально – психол. факторів, зокрема, таких, як життєва активність, соціальна солідарність, підкреслював необхідність дослідження праці. Ці явища є наслідком залежності однієї людини від іншої, істотною умовою людського існування й життя суспільства в цілому. Рішуче виступав проти радикального індивідуалізму, вбачаючи в ньому загрозу соціальній солідарності і розцінюючи його як прояв соціальної патології. Ввів у соціологію терміни “соціальна гігієна”, “соціальна патологія”, “біол. пристосування” та ін.

– Тв.: Общественный организм. С-Пб., 1978; Биологический принцип в социологии. К., 1913.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВОРМС (WORMS) Рене - Довідник з соціології


ВОРМС (WORMS) Рене