ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ТЕМА 1. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

УРОК 47. ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Тема. Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.

Навчальна мета: з’ясувати наслідки геоекологічної ситуації певної території на її населення; ознайомити з основними законодавчими документами про екологічну ситуацію в Україні.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання:

підручник, атлас, карта геоекологічної ситуації в Україні.

Опорні та базові поняття: геоекологічна ситуація, демографічна криза, законодавчий документ, Конституція України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Як оцінюється геоекологічна ситуація в Україні?

– Назвіть основні забруднювачі навколишнього середовища в Україні.

– Які захворювання є найбільш поширеними серед населення України?

– Покажіть на карті області та населені пункти України, в яких найбільше представлені негативні наслідки

діяльності людини.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У минуле відійшли страшні хвороби, які в середні віки забирали до чверті населення Європи. Натомість з’явились нові, у більшості своїй пов’язані з негативним перетворенням людиною її навколишнього середовища.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини

Шкідливі речовини потрапляють до організму людини з повітрям, водою, продуктами харчування. Перевищення в них гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин призводить до їх накопичення в організмі людини й виникнення тяжких хвороб. Підвищується кількість захворілих на астму, онкологічні, серцево – судинні, дерматологічні та ін. захворювання. Значно знижується імунітет людини.

Загальнодержавні наслідки: посилення демографічної кризи, втрата генофонду українського народу.

2. Шляхи подолання ситуації

Основні напрямки:

– розробка комплексних програм з охорони природи;

– покращення та активізація екологічного виховання всіх верств населення, загальна поінформованість про стан навколишнього середовища;

– проведення незалежних комплексних екологічних експертиз в усі ланки господарської діяльності людини з метою впровадження найефективніших з точки зору збереження природного середовища технологій;

– запровадження економічних стимулів для екологічних заходів;

– збільшення витрат на природоохоронну діяльність та ін.

3. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

– Система нормативно-правових актів, що регулюють та визначають ставлення суспільства до природного середовища.

– Основа – статті Конституції України (встановлюють екологічні права громадян, обов’язки держави щодо забезпечення екологічної безпеки, збереження генофонду країни тощо).

– Прийнятий ряд законів про особливості використання та охорону певних видів природних ресурсів (земель, рослинності, тваринного світу тощо), про об’єкти підвищеного ризику, відходи та ін. Україна підписала ряд міжнародних угод стосовно охорони навколишнього середовища.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть негативні наслідки для людини нераціонального природокористування. Які з них ви відчуваєте на собі?

– Спрогнозуйте основні шляхи зменшення антропогенного навантаження на природне середовище в Україні.

– У чому полягають основні вимоги законодавчих актів щодо екологічної ситуації в Україні?

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Окремим учням підготувати повідомлення про біосферні заповідники України та природоохоронні території своєї області.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ - Плани-конспекти уроків по географії


ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ