Вплив геоекологічної ситуації на населення

Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Тема. 1. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ І УКРАЇНІ

§45. Вплив геоекологічної ситуації на населення

Географічна розминка

Поцікавтеся у батьків, як забруднене довкілля вашої місцевості впливає на здоров’я людей.

Поміркуйте разом з батьками, які установи та заклади у вашій місцевості здійснюють спостереження за станом здоров’я людей, особливо під час епідемій різних захворювань.

 Вплив геоекологічної ситуації на населення

Забруднення довкілля і здоров’я людей. Надмірне

забруднення навколишнього середовища є причиною серйозних негативних змін у здоров’ї населення. Основним шляхом потрапляння шкідливих речовин в організм людини є атмосферне повітря (мал. 214). Існують граничнодопустимі концентрації (ГДК) забруднювальних речовин у повітрі, за яких суттєвих змін в організмі людини не відбувається. Будь-яке перевищення цих концентрацій шкідливе для організму й призводить до різноманітних захворювань.

Під час дихання до людського організму постійно потрапляє безліч хімічних та органічних сполук, що містяться у повітрі. Вони включаються в обмінні процеси

і діють на всі органи та системи. Якщо людина тривалий час дихає забрудненим повітрям, виникають різні серйозні захворювання, серед яких пневмонія, бронхіт, бронхіальна астма. Значна кількість отруйних речовин, що сконцентровані у повітрі, спричиняють гострі отруєння, а нерідко й смерть. Забруднене повітря пошкоджує шкіру, знижує опір організму до різних захворювань.

Практичне завдання

За картою (мал. 214) визначте області України, де зафіксовані допустимі концентрації забруднювальних речовин у повітрі, а також ті, де концентрації цих речовин небезпечні для здоров’я людей.

Одним з найнебезпечніших для людини є чадний газ. Він має і раптову токсичну дію на організм, а може і хронічно отруювати організм людини. Найчастіше на хронічне отруєння (інтоксикацію) цим газом страждають водії. Показниками отруєння при цьому є швидка втомлюваність, головний біль, порушення сну, зниження пам’яті й уваги, втрата апетиту, зменшення фізичних сил.

Нині все більше на організм людини впливає смог. Найчастіше він виникає у містах і промислових центрах, а також на потужних автомагістралях у результаті накопичення у приземному шарі повітря значної кількості отруйних газів, їдкого диму, дрібних часток кіптяви й попелу, які утворюють ядра згущення водяної пари та своєрідний туман. Смоги завдають значної шкоди здоров’ю людей, а іноді стають причиною їхньої смерті. В Україні смоги найчастіше бувають у східних та південно-східних областях України, де зосереджено багато промислових підприємств (мал. 214).

Факти сьогодення

Осередки забруднення. Нині у 21 місті України, де проживає понад 21 % населення держави, рівень забруднення повітря шкідливими речовинами перевищує допустиму норму в 15 разів і лише в чотирьох із 45 великих міст країни перебуває в її межах. У зв’язку з наявністю в містах газових і теплових джерел забруднення, а також через особливості забудови міст тут формуються специфічні риси місцевого клімату, коли шкідливі речовини не виносяться повітряними масами за межі міста, а навпаки, сприяють накопиченню їх у повітрі, Це досить часто негативно позначається на здоров’ї населення. Останніми роками з метою поліпшення екологічного стану міської території небезпечні виробництва почали виносити за межі міста.

Комплексне забруднення довкілля, тобто забруднення не тільки повітря, а й грунтів, водойм, рослинності та інших компонентів, інтенсивність якого перевищує оздоровчі можливості середовища, порушує імунну систему людей, тобто відключає захисні властивості організму.

Факти сьогодення

Важкі наслідки забруднення. На початку 60-х років XX ст. у м. Рубіжне, що на Луганщині, внаслідок аварії були зафіксовані одноразові викиди забруднювальних хімічних речовин у такій кількості, що вони перевищували гранично допустимі концентрації у 400 разів! Ці викиди так ослабили дітей, що через кілька десятків років, після досягнення ними дітородного віку, різко зросла кількість народження дітей з аномаліями. Наступне, третє, покоління виявилося ще більш ослабленим, про що свідчать факти захворювання на СНІД. Нині з 1000 зареєстрованих в області ВІЧ-інфікованих половина – у місті Рубіжне. Загалом у Луганській і Донецькій областях смертність утричі перевищує народжуваність, захворюваність перевищує середні українські та європейські показники.

Аварія на ЧАЕС і здоров’я населення. Аварія на Чорнобильській АЕС є яскравим прикладом катастрофічних наслідків техногенної аварії, що фактично безповоротно відбилася на навколишньому природному середовищі і здоров’ї населення. Результатом екологічної катастрофи стало фактичне вилучення із системи розселення ряду міст, селищ та сіл, які увійшли в “зону відчуження” (мал. 215). Загальна площа цієї небезпечної зони складає 54,6 тис. км2. До неї повністю або частково віднесено територію 74 районів 12 областей України: Київської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської, Вінницької, Черкаської, Хмельницької, Івано-Франківської, Волинської, Чернівецької, Сумської, Тернопільської.

Постраждалими від аварії на Чорнобильській атомній електростанції визнано понад три мільйони осіб, з яких один мільйон – діти. Джерелами опромінення людей вважають радіоактивну хмару (джерело нетривалої дії) та радіоактивний слід (джерело тривалої дії). У першому випадку опромінення населення формувалося на 70-90 % за рахунок радіоактивного йоду, а в другому – унаслідок дії радіоізотопів цезію, стронцію, плутонію. Більша частина постраждалих – люди, які проживали або й дотепер проживають на забруднених територіях. Стан здоров’я людей, які отримали опромінення, є незадовільним. Зростає частота захворювання їх на рак щитоподібної залози.

 Вплив геоекологічної ситуації на населення

Мал. 215. ЧАЕС. Зона відчуження

Радіоекологічний моніторинг, що контролює рівень забруднення повітря, грунтів, лісових насаджень, водойм та продукції сільського господарства, показує, що внаслідок самоочищення природного середовища та вжитих заходів вміст радіонуклідів в об’єктах природи, у сільськогосподарській продукції суттєво зменшено. А це, в свою чергу, зменшило радіаційне навантаження на людей більше ніж втричі.

Життєва функція ландшафту, як вам уже відомо, відображає умови життя населення в ньому, що насамперед впливають на його здоров’я і працездатність. Кожний природно-територіальний комплекс забезпечує потреби людини як частини природи в таких життєво необхідних умовах, як світло, тепло, повітря та виробничі ресурси, тобто виконує геоекологічну функцію.

За дослідженнями вчених, у межах України не всі ландшафти мають високий показник життєзабезпеченості людини та комфортності проживання. На значній площі України умови проживання населення є задовільними (11 %). На майже 30 % території умови проживання є погіршеними. Це переважно райони сільськогосподарського освоєння з розвитком будівельної індустрії та інших галузей промисловості. Напруженими є умови проживання на майже 26 території країни. До них належать північні області, які найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС, та промислові райони Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької і Кіровоградської областей.

Проблема

Одним із способів поліпшення умов проживання населення та геоекологічної ситуації в країні збільшення площі земель із природними ландшафтами. Запропонуйте способи збільшення площі таких земель, адже великі площі території України нині вже перетворені на антропогенні ландшафти. Які с можливості щодо збільшення площ природних ландшафтів у вашій області?

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Основним шляхом потрапляння шкідливих речовин в організм людини с атмосферне повітря.

Комплексне забруднення довкілля негативно впливає на імунну систему людини.

Аварія на ЧАЕС безповоротно відбилася на навколишньому природному середовищі і здоров’ї населення.

Кожний ландшафт виконує геоекологічну функцію.

Ключові терміни і поняття

Граничнодопустимі концентрації забруднювальних речовин смог екологічна катастрофа радіаційне забруднення опромінення геоекологічна функція ландшафту

Самоперевірка

Спрогнозуйте наслідки неконтрольованого комплексного забруднення навколишнього середовища.

Поясніть, чому на значній території України умови проживання людей є погіршеними і напруженими.

Наведіть конкретні приклади впливу забруднювальних речовин на здоров’я людини.

Назвіть основне джерело надходження забруднювальних речовин в організм людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Вплив геоекологічної ситуації на населення - Географія


Вплив геоекологічної ситуації на населення