Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 4. Біосфера

§ 58. Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери

Пригадайте

Які види рослин і тварин охороняють у вашій місцевості?

Як колообіги речовини впливають на природні процеси?

Біосфера подає сигнали SOS. Більшість явищ у природі є складовими колообігів речовин, які дають змогу усьому живому на Землі жити і розвиватися. (Пригадайте вже відомі вам колообіги.) Колообіги речовин підтримують у природі рівновагу. Проте господарська діяльність людини спричинює необоротні

зміни у навколишньому середовищі і порушує колообіги речовин. Люди часто мимоволі руйнують хитку рівновагу, а результати цього можуть бути нищівними як для біосфери, так і для людства.

 Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери

Мал. 178. Чинники, що призводять до руйнування середовища життя рослин і тварин

Невпинне зростання кількості населення на земній кулі супроводжується активним руйнуванням середовища життя багатьох рослин і тварин. Надзвичайно швидко природне середовище зникає внаслідок стрімкого росту міст, розвитку промисловості та сільського господарства і масового вирубування лісів (мал.

178). Підраховано, що у середньому кожні півгодини на Землі через руйнування середовища життя вимирає один з видів рослин і тварин.

“Вікно” в Україну

Видозміни природи. УІ ст. н. е. ліси росли на 55 % території нашої країни (у сучасних межах), степи охоплювали 32 % площі, болота і плавні – 5 %, солонці та солончаки – 3 %, луки – 1 %. Нині лісів залишилося 14,6 %, природних степів – менше 1 %, боліт та плавнів – 3 %, солонців та солончаків -1,5%. Лише площа лук зросла і сягає близько 9 %. Це свідчить про помітні видозміни природи на території України.

Вирубування лісу та інтенсивне випасання худоби в окремих регіонах Землі спричинили спустелення земель на значних площах. У результаті цього загинули не тільки мільйони тварин, а й тисячі людей. Був зруйнований грунтовий покрив.

Потяг людини до рідкісних і екзотичних речей, наприклад до дорогого хутра і прикрас з кості, щорічно призводить до загибелі мільйонів тварин, які стають жертвою браконьєрів. До того ж велику кількість тварин виловлюють для зоопарків, для різноманітних забав, а також для промислового використання та медичних досліджень. Багато тварин, наприклад білий і бурий ведмеді, гепард, тигр, трапляються нині дуже рідко (мал. 179). Значно потерпає тваринний світ і від незаконної торгівлі.

 Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери

Мал. 179. Гепард (1), тигр (2), бурий (3) та білий (4) ведмеді

Відомо, що родючість грунтів залежить не тільки від природних чинників, а й від господарської діяльності людини. Так, вносячи добрива, вона може підвищити родючість грунтів або, навпаки, звести її нанівець. Завдяки осушенню чи надмірному зрошенню розвивається вітрова і водна ерозія грунтів.

Наука стверджує

У природі з’явилися “міські” грунти. Такі грунти виявлені на території міст, де на всі природні процеси так чи інакше впливає людина. Міські грунти – це залишки природних грунтів, верхній шар яких забруднений будівельно-побутовим сміттям, промисловими відходами тощо. Учені називають міський грунт урбаноземом (від лат. urbanus, usbus – “місто”).

Великої шкоди живим організмам завдає забруднення суходолу, морів і океанів шкідливими відходами. Особливо небезпечними є промислові відходи. Так, забруднення Середземного, Північного та інших морів нафтою настільки масштабне, що загрожує загибеллю великій кількості морських тварин.

Біосферу необхідно рятувати. Нині перед людством постала проблема вибору: або “співпрацювати” з природою, враховуючи природні колообіги речовин, або завдавати їй шкоди. Майбутнє біосфери, як і самої планети, залежить від нашого вибору.

Щоб зменшити руйнування середовища життя рослин і тварин, потрібно створювати нові заповідники, а також природні парки у містах і селах. Варто здійснювати суворий міжнародний контроль за станом навколишнього середовища, заборонити полювання на деяких диких тварин і торгівлю ними.

Для захисту грунтового покриву від руйнування слід збільшити лісонасадження, застосовувати нові методи зрошення і осушення земель. Ці заходи можуть істотно зменшити й наступ пустель. Внесення органічних, а не хімічних добрив сприяє збереженню вологи в грунті, перешкоджає його висиханню і вивітрюванню. Захистити лісові насадження від вирубування можна, зменшивши обсяги використання деревини на дрова.

Факти сьогодення

“Зелена стіна” Китаю. У Китаї, більша частина якого колись була вкрита лісами, через багатовікове вирубування площа лісових масивів нині становить лише 13 % території країни. Тому тут втілюють у життя програму збільшення площі зелених насаджень з гучною назвою “Велика зелена стіна”. Загалом передбачається озеленити близько 42 % території країни.

Рятуванням й охороною рослинного і тваринного світу опікуються різні міжнародні організації. Так, “Грінпіс” є захисником зникаючих видів тварин, зокрема китів (мал. 180). Захистом тваринного світу і всього навколишнього середовища переймається Всесвітній фонд охорони природи, емблемою якого є велетенська панда.

 Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери

Мал. 180. Акції протесту “Грінпіс” китобійному судну (1). Демонстрація на захист пінгвінів (2). Велетенська панда (3)

Навчитися з повагою ставитися до живої природи дуже важливо. І не тільки тому, що вона задовольняє наші потреби в їжі, одязі, а й тому, що в неї є право існувати і розвиватися за своїми законами. Коли кожна людина зрозуміє, що й вона є часткою світу природи, тоді людство усвідомить усю важливість охорони всіх форм життя, з яких і складається біосфера.

Практичне завдання

Дізнайтеся, яким із рідкісних рослин і тварин у вашій місцевості загрожує найбільша небезпека. Разом з друзями ви можете зберегти середовище їхнього життя – викопати невеличке озерце або створити невеликий заповідник. Якщо у вас є сад, залиште в ньому куточок необроблюваної землі, і він швидко стане заповідною галявиною. Зробивши годівницю для птахів, ви допоможете їм пережити голодні й холодні зимові місяці.

ПІДСУМКИ

– Наслідком негативного впливу людини на рослинний і тваринний світ є руйнування середовища їхнього життя.

– Недбале господарювання на землі, надмірне осушення і зрошення земель призводять до руйнування грунтів.

– Забруднення навколишнього середовища відходами знищує живі організми суходолу та океану.

– Біосфера потребує охорони.

Запропонуйте заходи щодо охорони рослин, тварин і грунту у вашій місцевості.

Назвіть види рослин і тварин вашої місцевості, що зникають. Які наслідки негативного впливу людини на грунти, рослини і тварин?

Наведіть конкретні приклади впливу людини на живі організми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери - Географія


Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери