ВПЛИВ КУМУЛЯТИВНИЙ

Екологія – охорона природи

ВПЛИВ КУМУЛЯТИВНИЙ – прогр. посилення впливу хім. сполуки чи іншого реагенту, пов’язане з їх нагромадженням в організмах, угрупованнях або в екосистемі в цілому. В. к. виникає також у разі додавання дискретних порцій одного чинника і супроводжується посиленням заг., але збереженням індивід, впливу.
ВПЛИВ КУМУЛЯТИВНИЙ