Вправа 23

Вправа 23

1. Дано:

I = 1м

G = 10 м/с2

Розв’язання:

За формулою періоду математичного маятника  Вправа 23

Маємо

 Вправа 23

Відповідь: період коливань маятника ≈2 с.

Т – ?

2. Дано:

Т = 1с

G = 10 м/с2

Розв’язання:

 Вправа 23

Звідси  Вправа 23

Обчислимо значення:

 Вправа 23

Відповідь: довжина

маятника 25 см; частота 1 Гц.

L – ?

V – ?

З. Дано:

А = 5 см = 0,5 м

T = 1 хв = 60 с

N = 150

φ0 = 45°

T1 = 0,2 с

X = x(t)

X(t1) – ?

Розв’язання:

Рівняння гармонійних коливань маятника х – A sin(ω + φ0).

 Вправа 23

ω = 2πν = 2π ? 2,5 Гц = 5π с-1, Отже,  Вправа 23

 Вправа 23

 Вправа 23

Відповідь:  Вправа 23 x(t1) = -3,5 см.

4. Дано:

Gпол ≈ 9,83 м/с2

Gекв ≈ 9,78

м/с2

Розв’язання:

За формулою  Вправа 23 маємо  Вправа 23 Вправа 23

Отже,

 Вправа 23

Текв ≈ 1,0026 Тпол

Відповідь: 3 хв 48 с.

 Вправа 23

5. Дано:

N = 24

T = 30 с

Розв’язання:

 Вправа 23 Вправа 23

Відповідь: період коливань 1,25 с, частота коливань 0,8 Гц.

Т – ?

V – ?

6. Дано:

L = 98 м

G = 9,8 м/с2

α = 5°

Розв’язання:

За формулою  Вправа 23Маємо

 Вправа 23

А = l sin α = 98 м? sin 5° = 8,5 м.

Відповідь: частота 0,05 Гц, амплітуда 8,5 м.

V – ?

А – ?

7. Дано:

V3 = 0,5 Гц

 Вправа 23

Розв’язання:

 Вправа 23

Відповідь: частота коливань на Місяці ≈ 0,2 Гц.

V M – ?

8. Дано:

L1 = 4 м

N1 = 15

N2 = 10

T1 = t2 = t

Розв’язання:

За формулою періоду маятника Вправа 23 маємо:

 Вправа 23 Вправа 23 Вправа 23 Вправа 23 Вправа 23

Звідси маємо:  Вправа 23 Вправа 23 Вправа 23

Відповідь: довжина другого маятника 9 м.

L2-?

9. Дано:

Х = 3,5 cos 4πt

T = 5 с

Розв’язання:

За рівнянням гармонійних коливань х= A cos(ωt + φ0)

Маємо: А = 3,5 м.

ω = 4π с-1; φ0 = 0.

При t = 5c x = 3,5 cos 4π ? 5 = 3,5 cos 20π; φ = 20π.

Відповідь: амплітуда коливань 3,5 м, циклічна частота 4π с-1, фаза коливань через 5 с після початку коливань 20π.

А -?

ω – ?

φ – ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Вправа 23 - ГДЗ з фізики


Вправа 23