Вправа 73-82

№ 73.

Проста речовина – речовина, утворена одним хімічним елементом. Сірка, цинк, мідь, графіт.

74.

Прості речовини: метали і неметали.

75.

Б).

76.

Фізичні властивості металів:

– твердість;

– електропровідність;

– теплопровідність;

– висока температура плавлення;

– пластичність, ковкість.

№ 77.

А) азот; б) азоту, Нітрогену; в) Нітрогену; г) азот.

78.

А) Молекула… атома Фосфору;

Б) елементу Ауруму.

№ 79.

Фтор F (Флуор), золото – Аu (Аурум); цинк – Zn (ЦИНК), фосфор – Р (Фосфор); ртуть – Hg (Меркурій).

№ 80.

Рb – свинець, Са – кальцій, Не – гелій, Ag – срібло, В – бор.

81.

У яблуках є Ферум.

82.

1) – б;

2) – а;

3) – а;

4) – б;

5) – а.
Вправа 73-82