Вправи 564-649

Вправа 564

Твір

Джерело красномовства – у серці

Дж Мілль

“Немає нічого легшого, як відрізнити людину, яка добре відчуває, але погано говорить, від тієї, яка добре говорить і нічого не відчуває”-, – сказав видатний французький філософ Дені Дідро. Із цього випливає висновок, що джерело красномовства людини – у її почуттях і переконаннях. Можна навчитися красиво говорити, виступати перед аудиторією, але переконати в чомусь, передати свої думки зможе лише та людина, яка сама переконана в тому, що стверджує.

Істотно

впливає на успіх красномовства тема, предмет обговорення – важливий, суспільно значимий, цікавий для багатьох чи, навпаки, другорядний і нецікавий для більшості слухачів, та, зрештою, і для самого промовця. Адже й оратори часто виступають за завданням, за необхідності, та ще й не будучи самі впевнені у тому, про що говорять.

Важлива ідея виступу, те, що стверджує промовець, наскільки його висловлювання відповідають загальнолюдським цінностям.

Вправа 570

1. Політичне красномовство (виступ партійного лідера).

2. Похвальне красномовство (вітальна промова або промова за певної нагоди).

3.

Військове красномовство (надихаюча промова).

Вправа 571

1. Тема. Автор першого великого словника української мови Б. Грінченко.

Мета: ознайомити з мовознавчою роботою письменника, показати його роль у розвитку лексикографії української мови.

2. Тема. Ніхто не забутий, ніщо не забуте..

Мета: вшанувати пам’ять мужніх воїнів Другої світової війни, які захистили світ від коричневої чуми.

3. Тема. Про шкідливі звички та необхідність їх позбавлення.

Мета: прищеплювати усвідомлення значення здорового способу життя, виховувати силу волі.

4. Тема. Знамениті українці.

Мета: розкрити значення діяльності Г. С. Сковороди як філософа, просвітителя, письменника.

5. Тема. Домашні тварини.

Мета: утвердити думку про те, що людина несе відповідальність за “братів своїх менших”.

6. Тема. Розвиток української риторики.

Мета: висвітлити роль Ф. Прокоповича в розвитку давньої української риторики.

7. Тема. Стан сучасної української мови в Україні.

Мета: показ ролі української мови як державної в становленні української держави.

8. Тема. Українські традиції та обряди, їхня роль у сучасному житті українців. Мета: ознайомити з роллю українських традицій та обрядів у розвитку самосвідомості народу.

9. Тема. Утвердження ідеалів добра, правди та краси засобами Слова.

Мета: розкрити роль Слова для утвердження загальнолюдських цінностей.

Вправа 640

Слово: випускник.

Вправа 641

Турецької [туре? ц’койі]

Народження [наро? джеин’:а]

Перебіжчики [пеиреиб’і? шчиеки]

Матір’ю [ма? т’ірйу]

Стогін [сто? г’ін]

Вправа 643

[хоуджу?], [дзиегар’і], [дзо? т], [підзе? мний], [джеире*л’це], [дзвеин’іти], [народжеин’:а], [п’іджиеви? ти], [п’ідзв’і? тнией], [в’ідзна? чиети], [дрі? ждж’і], [джм’і? л’], [в’ідзвук], [п’ідзеимеил’:а], [пробу? джуватиес’а], [подз’обанией].

Вправа 645

1. [вода?], [воро? на], [вулка? н]

2. [веизти?], [веилиечатие], [варан]

3. [в’ідгорта? тие], [в’ідв’і? йатие], [в’іза]

4. [ки? йіў], [пиеса? ў], [л’убоў]

5. [ўзи? мку], [заўжди?], [во? ўк], [д’і? ўчиевна], [пра? ўда]

Вправа 646

1. [веисна?], [бе? реиг]

2. [коужу? х], [зоузу? л’а]

3. [леихки? й], [д’о? хт’у]

4. [про? з’ба], [молод’ба?]

5. [сказа? тие], [сха? тие]

6. [обкле? йіти], [в’ідси? пати]

7. [гу? бка], [ка? зка]

Вправа 647

[над джеиреило? м], [неира? д’с’а], [жчи? м], [рож:а? риети], [приен’і? ш:ие], [умо? шчуйец’:а], [ви? бац:а], [неимаз’с’а], [кори? ц:е], [на кв’і? ц’:і], [на досц’і], [бл’у? ц:е], [егзо? тиека], [см’ійес’:а], [закв’іч:ана], [віч:и? зна], [у р’і? ц’:і], [на гру? сц’і], [у кни? з’ц’і], [відчеипи? с’а], [відц’в’істи?], [над дзе? ркалом], [дошча? ний], [науча? йесц’:а]

Вправа 648

Навчається – 10 6., 10 зв. ймовірно – 8 б., 8 зв.

Сьогодні – 8 б., 7 зв. ймення – 6 б., 5 зв.

Гедзь – 5 6., З зв. трьох – 5б.,4зв.

Джерело – 7 б., 6 зв. возз’єднання – 11 б., 10 зв.

Її-2 6., 4 зв. підносься-9б.,7зв.

Їхньої – 6 б., 7 зв. піднісся – 8 б., 7 зв.

Дзенькіт – 8 б., 6 зв.

Вправа 649

I. 1. [букет], [пуч:], [вуглеиво? д], [ма? тие], [футл’а? р]

2. [бйучи?], [пйучи?], [уйу? нк’іст’], [мйа? та], [фйу? фйу?]

3. [б’уро?], [п’уре?], [в’уртеимбе? рг], [м’у? сл’і], [ф’юзеил’а? ж]

II. 1. [р’а? сно], [р’адно?], [р’а? д], [р’укза? к], [р’у0301мсатие]

2. [бурйа? н], [п’?рйа], [подв’і’рйа], [м’ат’ірйу]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Вправи 564-649 - ГДЗ з мови


Вправи 564-649