Вправляння у відмінюванні іменників у однині

Тема. Вправляння у відмінюванні іменників у однині. (Вправи 114-119).

Мета. Закріпити вивчене про поняття відмінювання за допомогою практичних вправ на засвоєння відмінювання іменників жіночого, чоловічого та середнього роду в однині за допомогою допоміжних слів, формувати навички добирати іменники за поданими моделями. Виховувати пошану до своєї країни, її історії, кобзарів, які несли людям слово правди, оспівували подвиги мужніх героїв-лицарів, до їх мистецтва, яке пережило віки.

Обладнання: аудіозапис думи “Смерть козака-бандуриста”,

малюнок бандури або сам інструмент, вірш Т. Шевченка, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

– Зачитайте запитання, дібрані до тексту домашньої вправи. Запропонуйте однокласникам дати на них відповіді.

– Прочитайте іменники, які ви підкреслили при списуванні другого абзацу тексту.

– У якому відмінку вжито ці іменники?

– Що ви дізнались про цю форму відмінка на попередньому уроці?

III. Сприймання

і засвоєння нового матеріалу.

1. Вступна бесіда.

– Прочитайте епіграф до уроку.

– Як ви думаєте, про що ми дізнаємося сьогодні?

– Послухайте грамзапис думи “Смерть козака-бандуриста”.

– У які часи переносимося на крилах народної думи?

– Що постає у вашій уяві?

– Що нагадують звуки бандури?

– Якими барвами вони переливаються? Які почуття викликають? Матеріал для вчителя

Дума – народна пісня переважно героїчного характеру про важливі події, виконувана народними співцями співом-декламацією під супровід кобзи, ліри чи бандури.

Бандура – український народний багатострунний щипковий музичний інструмент з корпусом овальної форми. (Вчитель демонструє зображення бандури.)

Кобза – струнний щипковий музичний інструмент.

Кобзар – 1. Український народний співець, який супроводить свій спів грою на кобзі. 2. Так називали Тараса Шевченка після виходу у світ його збірки поезій “Кобзар”.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 115).

– Спишіть слова й поетичні рядки з вправи.

– Підкресліть іменники в кличному відмінку.

– Чим вони відрізняються від іменників, вжитих у називному відмінку?

3. Розгляд таблиці.

– Розгляньте таблиці відмінювання іменників. Зверніть увагу, в яких відмінках мають однакові закінчення іменники жіночого, чоловічого та

Середнього роду. У яких відмінках іменників чоловічого роду вживаються паралельні (однакові) закінчення?

4. Добір іменників за моделями (за вправою 172).

– Доберіть потрібні іменники за поданими моделями (с. 60).

– Робота в парах по варіантах. Поміняйтесь зошитами і перевірте правильність виконання завдання.

5. Колективне виконання вправи 118 під керівництвом вчителя.

– Визначте, за зразком яких іменників відмінюються слова карти, землею, коня, полем.

– Міркуймо разом так: читаємо 2 зразки в підручнику, ставимо слова у початкову форму, а потім за допомогою таблиці (с. 599 по черзі відмінюємо ці слова.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вміння відмінювати іменники в однині.

– Прочитайте текст вправи 116. Визначте тему, головну думку.

– Далі вправа виконується за варіантами:

I варіант добирає до вправи заголовки, списує перше виділене речення, визначає відмінки вжитих у цьому реченні іменників, підкреслює їх як члени речення.

II варіант списує друге виділене речення, встановлює зв’язок слів у ньому, визначає відмінки, в яких ужиті іменники, підкреслює їх як члени речення.

VI. Підсумок уроку.

– Що нового ви дізнались на уроці, чого навчились?

– Чому Тараса Шевченка називають Кобзарем?

– Які іменники ми відмінювали на уроці?

– Що допомагало нам правильно ставити до них запитання?

– Знайдіть у виділених реченнях іменник середнього роду і провідміняйте його (при потребі користуйтесь таблицею на с. 60).

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 119.

2. Хто хоче знати більше: добрати запитання до тексту вправи, визначити його тему.

УРОК 29 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Вправляння у відмінюванні іменників у однині - Плани-конспекти уроків по українській мові


Вправляння у відмінюванні іменників у однині