ВСЕСВІТ

Екологія – охорона природи

ВСЕСВІТ, космос – весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі і просторі, безкінечно різноманітний за формою, якої набирає матерія в процесі свого розвитку.
ВСЕСВІТ