Вугільна промисловість

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 4. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Давніх-давен наші далекі пращури відшукували и спалювали саме ті речовини, які давали їм передусім найбільше теплової енергії. А нині для добробуту українського народу енергії потрібно незрівнянно більше. Щоб забезпечити країну енергією, було створено паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). Це сукупність підприємств та об’єднань, які здійснюють розвідку і видобування паливних ресурсів, виробництво електроенергії, а також транспортування та організацію споживання паливних ресурсів

і енергії. Загалом ПЕК поділяють на дві великі групи галузей промисловості – паливна й електроенергетика. Паливна промисловість – сукупність галузей гірничодобувної промисловості, що видобувають і переробляють різні види паливно-енергетичних ресурсів. До паливно-енергетичних ресурсів належать корисні копалини органічного походження, що є джерелом виробництва електричної і теплової енергії.

§15. Вугільна промисловість

Географічна розминка

Назвіть основні вугільні басейни України і покажіть на карті місце їхнього розташування.

Більша частина запасів енергії на Землі пов’язана

з викопними видами палива – вугіллям (67 % світових запасів), нафтою (18 %) і природним газом (15 %). В Україні запаси цих видів палива становлять відповідно понад 95 %, 2 % і близько 2,5 %. З огляду на це й виникли провідні галузі паливної промисловості – вугільна, нафтодобувна, нафтопереробна і газова (мал. 37). Крім них, існують також торф’яна і горючесланцева промисловість.

Сировинна база і закономірності розміщення. Вугільна промисловість – це галузь гірничодобувної промисловості, що спеціалізується на видобутку і переробці (збагаченні) кам’яного і бурого вугілля(мал. 37-39). Серед інших галузей ПЕК України вугільна промисловість є провідною. Адже на запаси вугілля припадає понад 95 % загального обсягу запасів органічного палива в країні.

 Вугільна промисловість

 Вугільна промисловість

Мал. 38. Збагачувальна фабрика “Курахівська”

Вугільна промисловість базується на вітчизняних ресурсах (близько 117,5 млрд тонн). За обсягами видобутку вугілля Україна належить до першої десятки провідних країн світу. За деякими прогнозами найближчими роками наша країна залишатиметься серед найбільших вугледобувних країн світу, як-от: США, Китай, Росія, Австралія, Польща, ПАР, Індія. Разом вони добуватимуть близько 85 % кам’яного вугілля.

Розміщення вугільних ресурсів визначає розташування основних центрів вугільної промисловості. В Україні поклади вугілля, як вам уже відомо з курсу географії 8-го класу, зосереджені в трьох басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському та Дніпровському.

Основним районом видобутку кам’яного вугілля є Донецький басейн, де є всі типи кам’яного вугілля – від бурого до високоякісного антрациту (мал. 38, 39). Басейн розташований переважно в Луганській,

Донецькій і Дніпропетровській (мал. 40), а також частково в Полтавській і Харківській областях. Донецький басейн простягається й далі за межі України, в Ростовську область Росії. Загальна його площа близько 60 тис. км2 (650×200 км), у тому числі в межах України 50 тис. км2. Основні центри видобутку басейну: Донецьк, Луганськ, Стаханов, Красноармійськ, Макіївка, Лисичанськ, Горлівка, Єнакієве та інші.

 Вугільна промисловість

Мал. 39. ВАТ “Шахта Комсомолець Донбасу “

Нотатки краєзнавця

Засновники шахтарських міст. Гірський інженер Петро Миколайович Горлов (1839-1915) започатковував вугільну промисловість Донбасу. Досліджуючи місцеві вугільні родовища, він удосконалив видобуток вугілля і збудував у 1867-1868 pp. передову на той час шахту. Пізніше на місці поселення біля цієї шахти й виникло місто, назване згодом на честь інженера Горлівкою. У 1999 р. у центрі Горлівки було встановлено пам’ятник засновнику міста.

Федір Єгорович Єнакієв (1852-1915) вдало поєднував свої знання інженера з діяльністю підприємця. У 1897 р. він успішно реалізував свою ідею будівництва на Донбасі металургійного заводу. Так само за проектом Ф. Є. Єнакієва було споруджено залізницю Штерівка-Маріуполь, яка відкрила дорогу вугіллю Луганщини на ринки збуту країни. І донині на Донеччині існує відоме місто, що має ім’я свого творця – Єнакієве.

Донецький кам’яновугільний басейн експлуатується з 1796 р. Відтоді тут було видобуто понад 8 млрд тонн вугілля і тепер залишилося

57,5 млрд тонн. Отже, навіть за умов річного видобутку в 100 млн тонн (як це передбачається в майбутньому) цих запасів вистачить на 570 років.

Проблема

Добути викопне паливо на Донбасі непросто. Шари вугілля тут малопотужні (у середньому 1,3 м), значно обводнені й насичені небезпечним для життя шахтарів газом, крім того, залягають на глибині від 200 до 1000 м і більше. Наприклад, глибина шахти ім. О. Стаханова (м. Димитрів) становить 1160 м, шахти ім. О. О. Скочинського (м. Донецьк) – 1300 м, а шахти Шахтарська Глибока (м. Шахтарськ) – 1354 м. Усе це ускладнює видобуток вугілля і підвищує його собівартість. Запропонуйте способи здешевлення видобутку дорогоцінного палива на Донбасі.

Провідні підприємства галузі

Рівнятися в галузі є на кого. Попри старі проблеми і сучасні труднощі реформування вугільної галузі, нині державними вугледобувними підприємствами забезпечується стале постачання вугілля для потреб господарства. Цього вдалося досягти передусім завдяки успішній праці ряду підприємств, серед яких “Луганськвугілля” і “Первомайськвугілля”, “Макіїввугілля” і “Свердловантрацит”, “Добропілля-вугілля” і “Ровенькиантрацит” тощо. Усі ці підприємства перевиконали планові показники за перше півріччя 2008 р.

Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн розташований у Львівській і Волинській областях й охоплює площу близько 10 тис. км2 (далі простягається на територію Польщі). Освоєний у 1950-ті роки. Запаси вугілля тут невеликі (близько 970 млн тонн), якість вугілля порівняно з Донбасом гірша, проте собівартість його видобутку нижча через меншу глибину залягання (300-500 м) і більшу товщину пластів (до 1,5 м). Отож цей басейн має велике регіональне значення, адже поліпшує паливний баланс на заході України. Завдяки йому тут сформувались нові промислові комплекси й виникли міські поселення, як-от: Нововолинськ, Червоноград, Шахтарськ.

 Вугільна промисловість

Мал. 40. На шахтах ВАТ “Павлоградвугілля”

Основні ресурси бурого вугілля зосереджені у Дніпровському буро-вугільному басейні. Його площа величезна – близько 150 тис. км2. Басейн утворений групою територіально роз’єднаних родовищ Житомирської, Київської, Кіровоградської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Загальні запаси вугілля в Дніпровському басейні становлять близько З млрд тонн. Буре вугілля поступається за якістю кам’яному. До того ж воно крихке і для подальшого транспортування потребує брикетування. Зате вугілля Дніпровського басейну залягає неглибоко, що дає змогу видобувати його на багатьох родовищах відкритим способом. Основні центри буровугільної промисловості – це Олександрія у Кіровоградській області й Ватутіне, що на Черкащині.

Головні проблеми і перспективи вугільної промисловості. Україна значно поступається більшості провідних вугледобувних країн світу за економічними показниками вугледобувного виробництва. Продуктивність праці тут у кілька разів нижча порівняно з Росією, Німеччиною, Польщею і в десятки разів нижча, ніж у США, Канаді, Австралії, Південній Африці. Більшість вугільних шахт збиткові. Рівень заробітної плати найнижчий серед інших галузей паливно-енергетичного комплексу. Серед причин такого незадовільного стану галузі і низький технічний рівень вугледобувних та вуглепереробних підприємств, і великий ступінь фізичного зносу обладнання, і неефективна система управління галуззю тощо. Як наслідок, упродовж щонайменше останніх десяти років у країні уповільнилися темпи видобутку дорогоцінного палива (Додаток 12).

Практичне завдання

За матеріалами Додатка 12 визначте роки максимального і мінімального обсягу видобутку вугілля в Україні.

Реали сьогодення

Стан вугільної галузі. На кінець 2007 р. у державному секторі вугільної галузі перебувало 72 малопотужні шахти (видобувають менше 500 тонн вугілля за добу), що становить понад половину загальної їх кількості. У минулому році вони забезпечили лише 13 % загального обсягу вугілля, видобутого в Україні. Водночас ці шахти отримали майже третину загальних коштів, виділених галузі з державного бюджету.

Практичні кроки до оновлення вугільної промисловості України вже зроблено. Нині розпочато реформування галузі, відповідно до якого вживають ряд організаційних, технічних і економічних заходів. У разі потреби передбачено не лише технічне переоснащення, а й закриття деяких малопотужних шахт, які далі утримувати економічно невигідно. Так, за перше півріччя 2008 р. кількість малопотужних шахт у державному секторі галузі зменшилася майже на 40 %. Як наслідок, обсяг видобутку вугілля порівняно із січнем-липнем 2007 р. збільшився більш ніж на 4 %. Отже, є сподівання, що подальше реформування вугільної промисловості суттєво поліпшить стан підприємств цієї важливої для господарства України галузі й дасть змогу вирішити наявні проблеми.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 (початок)

Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо – і нафтовидобутку, нафто – і газопроводів

1. На контурній карті України позначте ареали Донецького і Львівсько-Волинського кам’яновугільних та Дніпровського буро-вугільного басейнів.

2. Підпишіть назви вугільних басейнів і позначте умовними знаками види вугілля, що в них поширені.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Україна забезпечує себе власним вугіллям, поклади якого зосереджені у трьох басейнах: кам’яновугільних Донецькому і Львівсько – Волинському та буровугільному Дніпровському.

Основним районом видобутку кам’яного вугілля є Донецький басейн.

Головні центри вугільної промисловості розташовані в місцях скупчення вугільних ресурсів.

Ключові терміни і поняття

Паливно-енергетичний комплекс паливно-енергетичні ресурси паливна промисловість

Самоперевірка

Зважаючи на особливості покладів вугілля в Луганській, Кіровоградській і Львівській областях, поясніть “плюси” й “мінуси” можливого власного вугільного бізнесу в цих регіонах.

За періодичною пресою, Інтернетом підготуйте коротку інформацію про реформування вугільної галузі в Україні.

Яка галузь і чому є провідною в ПЕК України? Назвіть основні її проблеми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Вугільна промисловість - Географія


Вугільна промисловість