ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1 ЛІТОСФЕРА

§21. ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

· Пригадайте, в якому стані перебуває речовина мантії.

· У яких місцях земної кори виникають тріщини?

ЩО ТАКЕ ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. У надрах Землі утво­рюється магма – вогненна рідка речовина. Вона насичена водяною парою й газами. Перебуваючи під тиском, магма шукає виходу на поверхню. Таким виходом стає тріщина в земній корі. Піднімаючись, магма прокладає трубоподібний канал – жерло. Зверху жерло закінчується чашоподібним розширенням – кратером.

Через нього на поверхню ви­ливається магма, вириваються чорний дим і стовпи вогню, вивергається розжарене каміння (мал. 69). З вивержених речовин на поверхні утворюється конусоподібна (або іншої форми) гора. Іноді кратерів виникає кілька: на вершині і схи­лах гори. Сукупність явищ, пов’язаних із підняттям магми з надр Землі та виливанням її на поверхню, називають вулканізмом. Вулкан – це місце виходу магми на земну поверхню. Виверження вулкана може супроводжуватися землетрусом.

ЩО ВИВЕРГАЮТЬ ВУЛКАНИ. Під час виверження вул­канів наземну поверхню потрапляють рідкі, тверді й газуваті речовини.

Вогненна

рідка лава утворюється з виверженої магми. Вона розпечена до 1000 °С (мая. 70). Хоча лава й тече, але вона щільна, як камінь. її потоки сягають кількох кілометрів завдовжки. Іноді лава розбризкується з кратера, утворюючи високі фонтани.

Подорож у слово

Слово магма у пе­рекладі з грецької означає густа мазь.

Подорож у слово

Стародавні греки вважали, що вулка­ни розташовані над кузнями бога вогню Гефеста та його по­мічників – титанів. Римляни цьому богу дали ім’я Вулкан. Так стали називати й “вогнедишні” гори.

 ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

Мал. 69. Внутрішня будова вулкана

Твердих речовин вулкан вивергає часом значно більше, ніж лави. Це вулканічні бомби – уламки лави завбільшки від кількох сан­тиметрів до кількох метрів у поперечнику, що викидаються високо вгору. Вулканічний попіл – дрібні уламки – може поширюватися на тисячі кілометрів (мал.71). Так, рожевий попіл вулкана Кракатау (Південна Азія), під­нятий вибухом на висоту 80 км, облетів усю земну кулю і поступово осів на різних мате­риках і в океанах.

Вулканічні гази і водяна пара мають дуже високі температури. Бони у великій кількості виділя­ються з кратера, а поті – з лавових потоків. Так, під час виверження вулкана Парикутик (Північна Америка) виділялося понад 3 тис. тонн газів на добу. Буває, що дуже в’язка магма, застигаючи в кратері, закупорює газам вихід. Це

При зводить до сильних вибухів. Виверження вулканів може бути короткочасним або тривати дні й навіть місяці. Так, один з вулканів на Гавайських островах в Тих ому океані у 1859 р. вивергався більш як 10 місяців. За цей час лавовий потік пройшов 50 км, досяг узбережжя і далі рухався дном океану.

ЯКІ БУВАЮТЬ ВУЛКАНИ. На суходолі налічують сотні ді­ючих вулканів. Діючими називають вулкани, що вивергалися за пам’яті людства. Деякі з них нині перебувають на стадії згасання. Згаслими вважаються вулкани, про виверження яких не згадується в історії людства. Тільки конусоподібна форма, вулканічні породи і кра­тер свідчать, що гора колись (мільйони років тому) була вулканом. Багато згаслих вулканів у горах Азії (Казбек, Ельбрус, Арарат) та ін. Згаслі вулкани відомі і в Україні. У Карпатах вони утворюють Вулканічний хребет, у Кримських горах – гірський масив Карадаг.

 ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

Мал. 70. Базальтова лава

Вибухи великої сили, що передують виверженню, властиві вулкану Кракатау (Пів­денна Азія). У 1333 р. вибух розніс на шматки гору. Частина острова при цьому злетіла в повітря. Гуркіт було чути аж в Австралії на відстані 3600 км!

 ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

Мал. 71. Виливи розпеченої лави та викиди попелу з вулканів

Найвищий вулкан Європи – Етна (на острові у Середземному морі) має висоту 3340 м. Найвищий вулкан Євра­зії – Ключевська Сопка (півострів Камчатка на сході Азії) заввишки 4750 м. Він дуже активний – ви­вергається кожні 6-7 років.

Сумнозвісний вулкан

Вулкан Везувій (Європа) відомий катастрофічним виверженням, що сталося в 79 р. н. е. Тоді три міста – Помпеї, Геркуланум і Стабія – було поховано разом із мешкан­цями, які, певно, задихнулися від вулканічних газів під величезною кількістю попелу завтовшки 7 м. Везувій виявляє активність і нині.

Вулкани можуть бути не тільки наземними, а й підводними, що вивергаються на дні морів та океанів. Часто після підводного виверження з’являється новий острів. Він є вершиною вул­канічної гори, що утворилася на дні моря чи океану і здійнялася над поверхнею води.

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ ВУЛКАНІВ. Нині на поверхні Землі відомо понад 600 дію­чих вулканів. Більшість із них зосереджена в тих самих сейсмічних поясах, що й землетру­си, адже їх походження пов’язане із межами літосферних плит, де утворюються глибинні розломи земної кори.

Тихоокеанський сейсмічний пояс обрамляє Тихий океан, утворюючи так зване вогняне кільце. Там зосереджено 2/3 всіх наземних діючих вулканів. У Середземноморському сейсмічному поясі багато згаслих вулканів, крім наземних, там є і підводні вулкани (див. мал. 68 на с. 80).

ПІСЛЯВУЛКАНІЧНІ ЯВИЩА Після виверження вулка­на можуть утворюватися гарячі джерела, гейзери, грязьові вулкани. Ці явища пов’язані з остиганням вулканічного осередку, що живив вулкан. Тривають вони тисячоліттями.

Гарячі джерела утворюються в тих районах, де на невеликій глибині залягає ще не остигла магма. Своїм теплом вона на­гріває підземні води. Через тріщини у земній корі вони виливаються на поверхню (мал. 72). Температура води в таких джерелах – понад +70°С. У воді зазвичай розчинено багато мі­неральних речовин, тому вона є лікувальною. На базі джерел працюють санаторії і водолікарні.

Наприклад відомий в усьому світі курорт Карлові Варив Чехії використовує мінеральні джерела, що зігріваються підземним теплом згаслого вулкана.

Гейзери – це джерела, що періодич­но фонтанують, викидаючи стовпи гаря­чої води і пари внаслідок тиску перегрітої пари і газів під землею. Висота фонтана сягає десятків метрів (мал. 73). Наприклад Великий гейзер (острів Ісландія) фонтанує на висоту 30 м кожні 24 години. Гейзери поширені в Новій Зеландії, США, в Росії на півострові Камчатка (Долина гейзерів).

 ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

Мал. 72. Гаряче джерело

 ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

Мал. 73. Гейзер

Нині люди навчилися використовувати гей­зери і гарячі джерела для опалення будинків і вироблення електроенергії. Для цього збудовані спеціальні геотермальні станції.

Грязьові вулкани нагадують зменшені моделі діючих справжніх вулканів. Тільки в таких міні-вулканах на поверхню підтиском вулканічних газів виштовхується не лава, а гаряча грязь. їх конуси справді мініатюрні – 1-2 му діаметрі. Виверження відбувається більш-менш спокійно. Грязьові вул­кани є на Камчатці, островах Явах Сіцилія.

І рухи земної кори, і землетруси, і вулканізм належать до внутрішніх процесів, тому що їх спри­чинюють внутрішні сили Землі.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Вулканізм – це сукупність явищ, пов’язаних із підняттям магми з надр Землі та вилітанням її на поверхню.

– Вулкан – це місце виходу магми на земну поверхню у вигляді конусоподібної (або іншої форми) гори.

– Більшість вулканів зосереджена в Тихоокеанському і Середземноморському сейсмічних поясах.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть, яку будову має вулкан

2. Які речовини вивергаються в результаті діяльності вулканів?

3. Які вулкани називаються діючими, а які – згаслими?

4. Яка закономірність розміщення вулканів на Землі? Як їх позначають на карті?

5. Що таке гейзер? Як він діє?

6. Як можна використовувати гарячі джерела?

7. Поміркуйте, чому вулкани називають “вікнами” в надра Землі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (Початок. Продовж, див. о. 102, 107, 111.)

Тема: Позначення на контурній карті вулканів суходолу.

1. Позначте на контурній карті вулкани Везувій, Етна, Кракатау, Ключевська Сопка та зазначте їх назви.

2. Визначте географічні координати вулканів Етна та Ключевська Сопка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ - Географія


ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ