Взаємна власність

Взаємна власність – об’єднання капіталів інвесторів для інвестицій у різні об’єкти, доходи та витрати від яких розподіляються залежно від частки інвестора в загальній сумі.
Взаємна власність