Взаємно обернені числа

Розділ 2 Звичайні дроби

§16. Взаємно обернені числа

Розглянемо дріб Взаємно обернені числа і поміняємо в ньому чисельник і знаменник місцями. Отримаємо дріб Взаємно обернені числа Якщо тепер помножити дріб Взаємно обернені числа то отримаємо 1: Взаємно обернені числа

Також отримаємо 1 при множенні 5 на Взаємно обернені числа тощо.

– Два числа, добуток яких дорівнює 1, називають взаємно оберненими.

Легко зробити висновок: щоб знайти дріб взаємно обернений з даним звичайним дробом, треба чисельник і знаменник дробу

поміняти місцями (наприклад, Взаємно обернені числа – взаємно обернені числа, можна говорити інакше: Взаємно обернені числа обернений до Взаємно обернені числа

Число, обернене до натурального числа, – це дріб, чисельник якого 1, а знаменник – це саме натуральне число (оберненим до числа 13 є число Взаємно обернені числа

Приклад 1. Знайти число, обернене до числа: Взаємно обернені числа

Розв’язання. 1) Запишемо Взаємно обернені числа у вигляді неправильного дробу Взаємно обернені числа

Оберненим до числа Взаємно обернені числа Взаємно обернені числа Оберненим

до числа 1,3 буде число Взаємно обернені числа

Приклад 2. Знайти значення добутку Взаємно обернені числа

Розв’язання.

 Взаємно обернені числа

Приклад 3. Розв’язати рівняння Взаємно обернені числа

Розв’язання. Оскільки добуток чисел Взаємно обернені числа дорівнює 1, то x – обернене до числа Взаємно обернені числа Отже, x = Взаємно обернені числа

Які числа називають взаємно оберненими? ) Як записати число, обернене до звичайного дробу? ) Як записати число, обернене до натурального числа? і Як записати число, обернене до мішаного числа; до десяткового дробу?

373. (Усно) 1) Яке число є оберненим до одиниці?

2) Чи існує число, обернене числу нуль?

374. Знайди число, обернене числу:

 Взаємно обернені числа

375. Перетвори десятковий дріб у звичайний і знайди обернене до нього число:

1) 0,1; 2) 0,13; 3) 0,02; 4) 0,25; 5) 0,36; 6) 0,45.

376. Знайди число, обернене числу:

 Взаємно обернені числа 5) 0,2; 6) 0,24.

377. Чи будуть взаємно оберненими числа:

 Взаємно обернені числа 3) 0,2 і 0,5; 4) 0,125 і 8?

378. Чи будуть взаємно оберненими числа:

 Взаємно обернені числа

379. Знайди число, обернене до числа:

 Взаємно обернені числа 4) 1,8; 5) 2,55; 6) 7,38.

380. Знайди число, обернене до числа:

 Взаємно обернені числа

4) 2,4; 5) 3,45; 6) 5,38.

381. Розв’яжи рівняння:

 Взаємно обернені числа 2) 0,8x = 1.

382. Розв’яжи рівняння:

 Взаємно обернені числа 2) 0,9x = 1.

383. Обчисли:

 Взаємно обернені числа

384. (Усно) Чи правильно, що:

1) до кожного числа існує йому обернене;

2) існують числа, обернені до самих себе?

385. Знайди число, обернене:

1) сумі чисел Взаємно обернені числа

2) різниці чисел Взаємно обернені числа

386. Знайди число, обернене:

1) сумі чисел Взаємно обернені числа

2) різниці чисел Взаємно обернені числа

387. Знайди число, обернене числу:

 Взаємно обернені числа

388. Спрости вираз:

 Взаємно обернені числа

389. Склади задачі за схемами та розв’яжи їх. Стрілка напрямлена до більшого числа.

 Взаємно обернені числа

390. Як із шести сірників скласти 4 рівносторонніх трикутники зі стороною, що дорівнює довжині сірника?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Взаємно обернені числа - Математика


Взаємно обернені числа