Взаємодія деяких оксигено – та нітрогеновмісних сполук з реагентами

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ДОДАТКИ

Додаток 11. Взаємодія деяких оксигено – та нітрогеновмісних сполук з реагентами

Реагент

Бромна вода

Луги

(КОН, NaOH)

Карбонати,

Гідроген-карбонати

Активні метали

(К, Mg, Аl)

Купрум(ІІ) гідроксид

Ag2O(NH3)

Спирти

+

Фенол

Білий осад

+

+

Багатоатомні

спирти

+

+

+

Альдегіди

Ag↓

Карбонові к-ти

+

+

+

+

+

Мурашина к-та

+

+

+

+

Ag↓

Глюкоза

+

Ag↓

Амінооцтова

к-та

+

+

+

+

+

Анілін

Білий осад
Взаємодія деяких оксигено – та нітрогеновмісних сполук з реагентами