Взаємодія нервової і гуморальної регуляції

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УРОК 74. Взаємодія нервової і гуморальної регуляції

Освітня мета: вивчити інтеграцію нервової і гуморальної системи; вчити аналізувати і порівнювати, виявити, як стрес впливає на організм людини.

Основні поняття і терміни: стрес, подвійний контроль функцій, критичні ситуації.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Із переліку відділів нервової системи А – Д виберіть і зашифруйте відповіді

на запитання 1 – 11.

A. Периферична нервова система.

Б. Вегетативна нервова система.

B. Парасимпатична нервова система.

Г. Симпатична нервова система. Д. Центральна нервова система.

1. Складається з сірої і білої речо­вини.

2. Здійснює колінний та інші рухові рефлекси.

3. Спинномозкові нерви і черепно-мозкові.

4. Здійснює мимовільні рухи ске­летних м’язів.

5. Здійснює перистальтику кишечнику.

6. Регулює кровообіг.

7. Називають ще автономною нер­вовою системою.

8. Викликає збліднення.

9. Викликає послаблення серцевих скорочень.

10. Викликає збільшення гормонів.

11.

Належить до вегетативної нер­вової системи.

(Відповіді: 1 – Д; 2 – Д; 3 – А; 4 – Д; 5 – Б; 6 – Б; 7 – Б; 8 – Г; 9 – В; 10 – Г; 11 – В, Г).

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Подвійний контроль функціонування організму. (Розповідь учи­теля. Бесіда).

Кожна тканина і органи людини функціонують під подвійним контро­лем яких систем? (Нервової і гуморальної).

Органи людини мають велику кількість рецепторів, подразнення яких викликає різні фізіологічні реакції. Разом з тим до органів відходять нервові закінчення від ЦНС. Таким чином, існує двосторонній зв’язок органів людини з нервовою системою. Вони отримують сигнали від ЦНС і є джерелом сигналів.

Отже, зв’язок периферії з центром називається зворотним зв’язком.

Співвідношенням регулюючих впливів зворотних зв’язків та актив­ності нервової системи (емоції, біоритми) забезпечується координація автономних і соматичних реакцій організму на вплив довкілля.

Розглянемо звичайний приклад із життя. Нас налякали. Яка реакція нашого організму? Які системи органів цю реакцію забезпечують?

– Інтерактивна методика “Акваріум”.

Учні об’єднані у 2 групи. Кожна група учнів сідає на початку серед­нього ряду в класі й утворює своє маленьке коло. Учні групи починають обговорювати запропоновану проблему. Групі, яка працює, для вико­нання завдання необхідно:

– висловити вголос ситуацію;

– обговорити її у групі, застосувавши метод дискусії;

– дійти спільного рішення за 8 хв.

Решта учнів не втручається в дискусію. За певний час група займає свої місця, а клас обговорює питання:

– Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

– Чи було цю думку доведено?

– Яку думку ви вважаєте найбільш доведеною й аргументованою? Потім місце в “акваріумі” займає інша група і обговорює наступну проблему.

Висновок. Реакція організму на переляк така: людина зупиняється, збудження передається до ЦНС (про небезпеку) від органів чуття, аналізується і назад передається до м’язової системи. Тут задіяний симпатичний відділ нервової системи. У людини збільшується частота серцевих скорочень і дихання. (Симпатична нервова система). Одночасно психічний стан впливає і на роботу залоз внутрішньої секреції. Наднирники, одержавши імпульс від нервової системи, посилюють реакцію – відповідь і викидають більшу кількість гормонів у кров. Результат, крім згаданого, є ще і у зміні забарвлення покривів шкіри – вони бліднуть. Тут ми бачимо зв’язок нервової і гуморальної системи.

2. Інтерактивна методика “Мозковий штурм”

Що ви знаєте про стрес? Що таке стрес?

 Взаємодія нервової і гуморальної регуляції

Стрес – це неспецифічна нейрогуморальна відповідь організму на будь-яку вимогу.

– Чи завжди стрес має негативне значення? Наведіть приклади.

Повідомлення учня про стрес.

Медичною наукою термін “стрес” вперше зафіксований у 1966 р. Запровадив його канадський вчений-біолог Ганс Сальє. В перекладі з англійської слово “стрес” означає “напруження”, відповідь організму на поставлену перед ним проблему. Г. Сальє увів поняття про фази стресу, виділив основні стадії небезпеки (мобілізація захисних сил), резистентності (пристосування до важкої ситуації), виснаження (наслідки тривалого впливу стресу).

Залежно від ступеня напруження застосування інтелектуального мис­лення критичні ситуації бувають:

 Взаємодія нервової і гуморальної регуляції

А) Стрес спричиняє будь-яка нова життєва ситуація. Цілковите звіль­нення від стресу, вважав Г. Сальє, означало б смерть. Однак сам стрес, якщо він довготривалий та інтенсивний, може спричинити хвороби та зумовити навіть смерть.

Спричинити стрес можуть шум, запахи, сімейне життя, перебування на робочому місці. Від рівня вибагливості людини залежить формування стресу. Чим більше збігаються вибагливість і можливості, тим легше нам жити і рідше виникатимуть стреси.

Стресовий стан виникає в осіб з почуттям лідерства, які безуспішно нав’язують свою волю оточуючим.

Три фази розвитку стресу: стрес-чекання, власне стрес, післястрес.

Стрес-чекання готує організм до напруження. Хвилювання перед екзаменом, виступом.

Власне стрес, організм мобілізує максимум своїх можливостей.

Післястрес. Виділяється більша кількість адреналіну під час відпо­чинку.

Б) Фрустрація. У людини є сильна мотивація, бажання, але відсутні можливості, є перепони (хвороби, старість).

В) Конфлікт. Людина не може зробити вибору.

Г) Криза. Виникає проблема, від якої вона не може відійти і яку не може розв’язати.

III. Закріплення знань учнів.

Заповнення таблиці “Порівняльна характеристика нервової та гумо­ральної регуляції функцій”.

Порівняльна характеристика нервової та гуморальної регуляції функцій

Ознаки для порівняння

Нервова регуляція

Гуморальна регуляція

Висновки

Спільне

Відмінне

Визначення регуляції

За допомо­гою чого змінюються

Швидкість поширення

На які орга­ни діє

Час виник­нення

Управління функ­ціями клітин – ор­ганізму нервовою системою

Нервові імпульси (електричні сигнали)

Швидке

Діє на визначений орган

Більш пізня (тип Кишковопо­рожнинні)

Управління функціями клітин – організму гуморальними факто­рами

Хімічні речовини, що надходять в кров

Повільне (до 2-х год.)

На всі органи і ткани­ни тіла. Вплив у малих дозах

Більш давня (підцарство Багатоклітинні)

+

+

+

+

+

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Підготувати матеріал про шкідливий вплив нікотину, алкоголю і нар­котиків на нервову систему. Клас поділити на три творчі групи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Взаємодія нервової і гуморальної регуляції - Плани-конспекти уроків по біології


Взаємодія нервової і гуморальної регуляції