Взаємодія сульфатної кислоти H2SO4 з металами – ХІМІЯ

Формули й таблиці

ХІМІЯ

Взаємодія сульфатної кислоти ( H 2 SO 4 ) з металами

Концентрація кислоти

Метали (в електрохімічному ряді напруг)

Продукти взаємодії

Розведена

Зліва від Гідрогену

 Взаємодія сульфатної кислоти H2SO4 з металами   ХІМІЯ

Справа від Гідрогену

Не взаємодіє

Концентрована

Fe, Cr, Аl, Pt, Au

Не взаємодіє

Зліва від Гідрогену

 Взаємодія сульфатної кислоти H2SO4 з металами   ХІМІЯ

Справа від Гідрогену

 Взаємодія сульфатної кислоти H2SO4 з металами   ХІМІЯ
Взаємодія сульфатної кислоти H2SO4 з металами – ХІМІЯ