ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу

Тема 3. ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

В Ивчаючи тему, ви ознайомитеся з:

– новими поняттями: “навколишнє географічне середовище”, “природокористування”, “моніторинг”, “геоекологія”, “природо-ресурсний потенціал”, “ресурсозабезпеченість”;

– закономірностями розміщення природних ресурсів світу;

– географією світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних;

ресурсами Світового океану;

– сучасними проблемами використання ресурсів природи;

Навчитеся:

– розраховувати ресурсозабезпеченість світу різними видами природних ресурсів;

– порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах та країнах світу;

– аналізувати картографічні та статистичні матеріали з метою виявлення закономірностей розміщення різних видів природних ресурсів і обчислення ресурсозабезпеченості.

А Нонсування теми

Географія за період свого двохтисячолітнього розвитку нагромадила величезний обсяг інформації про природні умови

й природні ресурси світу, ступінь їх освоєння та використання. Важко собі уявити, що лише за один рік із надр Землі вилучається така кількість корисних копалин, що нею можна було б заповнити потяг, у 20 разів довший від земного екватора. Щорічно в повітря потрапляє понад 1 млрд т отруйних речовин. Постійно скорочуються орні землі та лісові масиви і водночас зростають території пустель та напівпустель. За останніх 150 років площа лісів планети зменшилася майже вдвічі, а пустель зросла на 15 %. Половина річкових та озерних вод після використання у виробництві повертається назад у вигляді вкрай забруднених стічних вод. А понад 20 % площі Світового океану вкрито загрозливою для існування водних організмів нафтовою плівкою. Природне середовище, його склад, розвиток, роль у житті людини стали предметом особливої уваги дослідників з 50-х pp. XX ст. Це пов’язане з появою і загостренням глобальних проблем людства. Нині з’являються протилежні погляди на значення навколишнього середовища для розвитку людської цивілізації. Так, деякі вчені схильні значно перебільшувати роль природних умов і природних ресурсів для існування суспільства. Інші, навпаки, недооцінюють їх. Але незаперечним лишається той факт, що природні умови та ресурси є вирішальним чинником для проживання людей та розвитку господарства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ - Географія


ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ