ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИЛ. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: надати учням уявлення про особливості взаємодії тіл; увести поняття сили, рівнодійної сили; розвивати логічне мислення учнів.

Обладнання та наочність: досліди, що ілюструють взаємодію тіл, додавання сил, напрямлених вздовж однієї прямої, портрет Ньютона, байка про лебедя, рака та щуку та ілюстрація до байки.

Відеофрагмент: взаємодія тіл, відеофрагмент фільму про І. Ньютона.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання лабораторної роботи № 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

III.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що є причиною зміни швидкості тіла або його деформації?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Означення сили.

– Позначення сили.

– Одиниця сили.

– Прилад для вимірювання сили.

– Графічне зображення сили.

– Рівнодійна сил.

– Додавання сил, що діють вздовж однієї прямої.

Опорний конспект

Учитель заповнює таблицю

разом з учнями:

Фізична

Величина

Означення

Фізичної величини

Позначення

Фізичної величини

Властивості величини

(векторна, скалярна)

Одиниці

Спосіб вимірювання фізичної величини. Прилад

Для вимірювання

Сила

Сила

Точка прикладання

Абсолютне значення (модуль)

Напрямок дії

Типи фізичних взаємодій

Гравітаційна

Електромагнітна

Сильна (ядерна)

Слабка

Сила всесвітнього тяжіння

(сила тяжіння)

Сила пружності

Сила тертя

 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИЛ. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

– Чим характеризується сила?

– Що називають рівнодійною силою?

– На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 = 8 Н, F2 =11 Н? Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки.

– На тіло діють три сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 = 3 Н, F2 = 5 Н, F3 = 4 H? Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки.

– На тіло одночасно діють дві сили 30 Н та 40 Н, напрямлені під кутом 90° одна до одної. Яке значення має рівнодійна сила?

– Наведіть приклади з байок, прислів’їв, поезії, літературних творів, у яких є описи дії різних сил.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити § 20; розв’язати вправу 20 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 12.16, 12.17

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 138 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИЛ. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА - Плани-конспекти уроків по фізиці


ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИЛ. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА