ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 6

Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

Речовини та обладнання: пробірки, штатив для пробірок, вода, натрій гідроксид, станова кислота, індикатори.

Завдання 1. Користуючись індикаторами, перевіримо, як змінюються їх кольори у воді, водних розчинах кислоти і лугу. Для цього налили в першу пробірку 1 мл води, у другу – 1 мл розчину етанової кислоти, у третю – 1 мл розчину лугу натрій гідроксиду. По черзі випробуємо їх індикаторами.

Результати спостережень

Натрій гідроксид

Етанова кислота

Вода

Речовина

Малиновий

Безбарвний

Безбарвний

Фенолфталеїн

Індикатор

Жовтий

Рожевий

Оранжевий

Метилоранж

Синій

Червоний

Фіолетовий

Лакмус

Синій

Червоний

Жовтий

Індикаторний папір

Висновки

1. Індикатори – це речовини, за

допомогою яких визначають кислотність.

2. Для розпізнавання розчинів кислот і лугів використовують індикатори, які змінюють колір у різних середовищах.

№ 1.

Продукти взаємодії води і:

А) оксидів металічних елементів мають назву основи;

Б) оксидів неметалічних елементів мають назву кислоти.

№ 2. Реакції води з оксидами належать до типу реакцій сполучення.

№ 3. Індикатори: фенолфталеїн, метилоранж, лакмус, індикаторний папір.

№ 4.

Розпізнати дослідним шляхом:

А) воду і кислоту можна за допомогою лакмуса: в воді – фіолетовий, в кислоті – червоний;

Б) воду і луг можна за допомогою фенолфталеїна: в воді – безбарвний, в лузі – малиновий;

В) луг і кислоту за допомогою лакмуса: в кислоті – червоний, в лузі – синій.

№ 5. Спільне у формулах усіх основ – наявність групи атомів ОН (гідроксильна група); починаються вони символом металічного елементу, мають загальну формулу Ме(ОН)n.

№ 6. Спільне у формулах усіх кислот – наявність одного або кількох атомів Гідрогену й одного кислотного залишку.

№ 7.

Приклади формул лугів:

Са(ОН)2 – гідроксид кальція;

КОН – гідроксид калія.

Приклади формул кислот:

H2SO4 – сульфатна кислота;

H2SiO3 – силікатна кислота;

Н3Р04 – ортофосфатна кислота;

НСl – хлоридна кислота;

Н2СO3 – карбонатна кислота.

№ 8.

Відповідь: Б.

№ 9.

1

В

2

Б

3

Г

№ 10.

1

Б

2

Г

3

А

4

В

№ 11. Напишіть рівняння реакцій за схемами:

 ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

 ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

№ 12.

Na2O + H2O = NaOH

BaO + H2O = Ba(OH)2

Довести утворення цих речовин можна за допомогою індикаторів:

Натрій гідроксид, барій гідроксид

Речовина

Малиновий

Фенолфталеїн

Жовтий

Метилоранж

Синій

Лакмус

Синій

Індикаторний папір


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ