ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 6

Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

Речовини та обладнання: пробірки, штатив для пробірок, вода, натрій гідроксид, станова кислота, індикатори.

Завдання 1. Користуючись індикаторами, перевіримо, як змінюються їх кольори у воді, водних розчинах кислоти і лугу. Для цього налили в першу пробірку 1 мл води, у другу – 1 мл розчину етанової кислоти, у третю – 1 мл розчину лугу натрій гідроксиду. По черзі випробуємо їх індикаторами.

Результати спостережень

border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">

Натрій гідроксид

Етанова кислота

Вода

Речовина

Малиновий

Безбарвний

Безбарвний

Фенолфталеїн

Індикатор

Жовтий

Рожевий

Оранжевий

Метилоранж

Синій

Червоний

Фіолетовий

Лакмус

Синій

Червоний

Жовтий

Індикаторний папір

Висновки

1. Індикатори – це речовини, за допомогою яких визначають кислотність.

2. Для розпізнавання

розчинів кислот і лугів використовують індикатори, які змінюють колір у різних середовищах.

№ 1.

Продукти взаємодії води і:

А) оксидів металічних елементів мають назву основи;

Б) оксидів неметалічних елементів мають назву кислоти.

№ 2. Реакції води з оксидами належать до типу реакцій сполучення.

№ 3. Індикатори: фенолфталеїн, метилоранж, лакмус, індикаторний папір.

№ 4.

Розпізнати дослідним шляхом:

А) воду і кислоту можна за допомогою лакмуса: в воді – фіолетовий, в кислоті – червоний;

Б) воду і луг можна за допомогою фенолфталеїна: в воді – безбарвний, в лузі – малиновий;

В) луг і кислоту за допомогою лакмуса: в кислоті – червоний, в лузі – синій.

№ 5. Спільне у формулах усіх основ – наявність групи атомів ОН (гідроксильна група); починаються вони символом металічного елементу, мають загальну формулу Ме(ОН)n.

№ 6. Спільне у формулах усіх кислот – наявність одного або кількох атомів Гідрогену й одного кислотного залишку.

№ 7.

Приклади формул лугів:

Са(ОН)2 – гідроксид кальція;

КОН – гідроксид калія.

Приклади формул кислот:

H2SO4 – сульфатна кислота;

H2SiO3 – силікатна кислота;

Н3Р04 – ортофосфатна кислота;

НСl – хлоридна кислота;

Н2СO3 – карбонатна кислота.

№ 8.

Відповідь: Б.

№ 9.

1

В

2

Б

3

Г

№ 10.

1

Б

2

Г

3

А

4

В

№ 11. Напишіть рівняння реакцій за схемами:

 ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

 ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

№ 12.

Na2O + H2O = NaOH

BaO + H2O = Ba(OH)2

Довести утворення цих речовин можна за допомогою індикаторів:

Натрій гідроксид, барій гідроксид

Речовина

Малиновий

Фенолфталеїн

Жовтий

Метилоранж

Синій

Лакмус

Синій

Індикаторний папір


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ - ГДЗ з Хімії


ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ