ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

1.2. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

Різнойменно заряджені тіла і частинки притягуються, однойменно заряджені – відштовхуються.

Закон Кулона: модуль сили електростатичної взаємодії між двома точковими зарядами q1 і q2, які містяться у вакуумі, прямо пропорційний добутку модулів їхніх зарядів і обернено пропорційний квадрату відстані r між ними (рис. 1).

 ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

Рис. 1

 ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

Ідеться про взаємодію

заряджених тіл або частинок, а не власне зарядів.

Електричні заряди називаються точковими, якщо розподілені на тілах, лінійні розміри яких значно менші, ніж будь-які інші розміри в даній задачі.

Коефіцієнт пропорційності в законі Кулона (k) – величина, яка чисельно дорівнює силі взаємодії двох точкових зарядів по 1 Кл кожний, що розташовані на відстані 1 м один від одного у вакуумі:

 ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

У діелектриках сила взаємодії зменшується в ε разів:

 ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

Де ε – діелектрична проникність середовища.

У теорії електрики k замінюється на  ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

 ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА

Де ε0 – електрична стала.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА - Довідник с фізики


ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА