Вживання іменників без прийменників і з прийменниками

Урок 45

Тема. Вживання іменників без прийменників і з прийменниками

Мета: вдосконалювати вміння відмінювати іменники у множині; розвивати вміння правильно вживати прийменники з іменниками в різних відмінках; виховувати інтерес до історії України.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 180

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Спиши текст, ставлячи іменники, що в дужках, у множині. Визнач відмінок іменників.

Наші (предок)

будували (замок), щоб боронити рідну землю. На горі вони ставили міцні (будівля), оточуючи їх кам’яним муром. На мурах були сторожові (вежа). Добре відомі (замок) у Києві, Львові, Чернігові. (Замок) треба берегти.

Картка 2

Запиши словосполучення, поставивши іменники в родовий відмінок множини. З одним із словосполучень склади й запиши речення.

Багато (вишня);

Кілька (прізвище);

Немає (знання);

Багато (соловей);

Кілька (вікно);

Чимало (заповідь);

Багато (озеро);

Побачили (суддя);

Не

чув (розповідь);

П’ять (століття).

Картка 3

Постав іменник в орудному відмінку множини. Склади речення з вибраним словосполученням. Підкресли у ньому головні й другорядні члени речення.

За високими (гора);

Чудовими (килим);

За глибокими (море);

Рідними (край).

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Гра “Знавці”

Запишіть іменники, поставивши у множині.

Біля озера, від променя, до школи, через дорогу, по вулиці, за лісом, по дорозі.

– Визначте відмінки іменників.

– Що спільного у всіх іменників? (Всі вони мають при собі прийменники.)

III. Оголошення теми і мети уроку

– Сьогодні поспостерігаємо за вживанням прийменників під час відмінювання іменників у множині.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Бесіда

– Що ви можете розповісти про прийменники? (Належать до службових частин мови, не називають предметів, ознак, дій і станів, не мають коренів та інших частин слів, виражають тільки синтаксичні функції – поєднують слова, не є самостійними членами речення.)

– Наведіть приклади прийменників.

– Що ви можете розповісти про правопис прийменників?

2. Робота з підручником (вправа 182)

– Прочитайте текст із вправи 182. До якого типу текстів він належить?

– Що нового дізналися із цього тексту?

– Поміркуйте, чи в кожному відмінку можливе використання прийменників.

– Подивіться на зоровий диктант, який ми сьогодні написали. Він підкаже вам правильну відповідь.

– Звірте свої спостереження із правилом на с. 91.

– Чи правильні висновки ви зробили?

V. Закріплення та систематизація знань

1. Колективне коментоване виконання вправи 182

– Якого виду цей текст?

2. Коментар до домашнього завдання

3. Самостійна робота із вправою 184

VI. Підсумок уроку

– Зберіть прислів’я.

Від, Батьківщину, ворогів, бережи.

– Чого навчає нас це прислів’я?

– Знайдіть у ньому іменник у множині. Що ви можете про нього розповісти?

– В якому відмінку іменники завжди вживаються без прийменників?

– У якому відмінку іменники вживаються тільки з прийменниками? Наведіть приклади.

– А що ви можете сказати про інші відмінки?

VII. Домашнє завдання

Правило на с. 91; вправа 185; повторити словникові слова.
Вживання іменників без прийменників і з прийменниками