Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

Урок 62

Тема. Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини.

Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

Мета: ознайомити учнів з правописом прикметників чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини; розвивати у дітей вміння розрізняти відтінки мови; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Обладнання:

картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 240

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Утвори за допомогою суфіксів – ськ-, – цьк-, – зьк – прикметники від поданих іменників.

Київ, Херсон, Білорусія, Росія, Крим, Лохвиця, Прага.

Картка 2

Утвори за допомогою суфіксів – ськ-, – зьк-, – цьк – прикметники від поданих іменників.

Польща, Рига, учитель, хлібороб, лікар, учень, батько.

Картка 3

Спиши, вставляючи замість пропусків прикметники, утворені від іменників, які наведені у словах для довідок.

__________________

прикордонники надійно охороняють рубежі своєї держави. ____________________ метро дуже красиве. У __________________ шахтах добувають вугілля. __________________ гори вищі за ____________________. ___________________________ теплохід прибув в ____________________ порт.

Слова для довідок: Одеса, Україна, Київ, Кавказ, Донецьк, Карпати, пасажир.

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Розділіть наведені прикметники на дві групи.

Домашній, раннє, спілий, красиве, дивний, давнє, синій.

– За якою ознакою ви розділили прикметники на дві групи?

– Чи має значення група прикметника при відмінюванні?

– А яке саме?

Якщо якась частина дітей розділить на групи за родами, вчитель повинен їх похвалити, відзначивши, що можливий і такий поділ. Але все-таки педагог орієнтує дітей на поділ за кінцевим приголосним основи.

III. Оголошення теми і мети уроку

– Сьогодні ми зосередимо увагу на прикметниках м’якої групи чоловічого і середнього роду, поспостерігаємо за утворенням форм родового, давального і місцевого відмінків.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за варіантами

I варіант – продовжує роботу із вправою 241 (2, 3).

II варіант – проводить аналітичну роботу з таблицею відмінювання прикметників на с. 110.

2. Колективна робота із вправою 242

– Які висновки із своїх спостережень ми можемо зробити?

Доцільно оформити результати спостережень у вигляді таблиць.

 Вживання знака мякшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (вправа 243 (1, 2))

Завдання 342 (3) опрацювати колективно.

– Чим можна пояснити наявність або відсутність знака м’якшення у відмінкових формах прикметників м’якої групи в однині?

2. Творче списування

Спишіть речення, ставлячи прикметники, що в дужках, у потрібному відмінку однини.

I варіант

По (осіннє) небу пропливали важкі хмари. На (зелений) горбочку притулилася хатинка. Багато цікавого учні дізналися у (художній) музей.

II варіант

Село розташувалося біля (темний) лісу. Проміння (вечірнє) сонця освітлювало верхівки дерев. З (ранній) ранку до (пізній) вечора гудуть у полі трактори.

– Визначте відмінки прикметників.

– Що ви можете розповісти про форми родового відмінка прикметників м’якої групи в однині?

– А в яких ще відмінках з’являється знак м’якшення?

– А що цікавого можете розповісти про форму місцевого відмінка однини прикметників м’якої групи?

VI. Підсумок уроку

1. Гра “Хто перший дасть дзвоник”

– Розкажіть все, що дізнались нового на уроці. Наводьте приклади на підтримку своїх тверджень.

Хто закінчить розповідь, той і даватиме дзвоник.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Вправа 244.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини - Плани-конспекти уроків по українській мові


Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини