Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

Урок 62

Тема. Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини.

Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

Мета: ознайомити учнів з правописом прикметників чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини; розвивати у дітей вміння розрізняти відтінки мови; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 240

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Утвори за допомогою суфіксів – ськ-, – цьк-, – зьк – прикметники від поданих іменників.

Київ, Херсон, Білорусія, Росія, Крим, Лохвиця, Прага.

Картка 2

Утвори за допомогою суфіксів – ськ-, – зьк-, – цьк – прикметники від поданих іменників.

Польща, Рига, учитель, хлібороб, лікар, учень, батько.

Картка 3

Спиши, вставляючи замість пропусків прикметники, утворені від іменників, які наведені у словах для довідок.

__________________ прикордонники надійно охороняють рубежі своєї держави. ____________________ метро дуже красиве. У __________________ шахтах добувають вугілля. __________________ гори вищі за ____________________. ___________________________ теплохід прибув

в ____________________ порт.

Слова для довідок: Одеса, Україна, Київ, Кавказ, Донецьк, Карпати, пасажир.

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Розділіть наведені прикметники на дві групи.

Домашній, раннє, спілий, красиве, дивний, давнє, синій.

– За якою ознакою ви розділили прикметники на дві групи?

– Чи має значення група прикметника при відмінюванні?

– А яке саме?

Якщо якась частина дітей розділить на групи за родами, вчитель повинен їх похвалити, відзначивши, що можливий і такий поділ. Але все-таки педагог орієнтує дітей на поділ за кінцевим приголосним основи.

III. Оголошення теми і мети уроку

– Сьогодні ми зосередимо увагу на прикметниках м’якої групи чоловічого і середнього роду, поспостерігаємо за утворенням форм родового, давального і місцевого відмінків.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за варіантами

I варіант – продовжує роботу із вправою 241 (2, 3).

II варіант – проводить аналітичну роботу з таблицею відмінювання прикметників на с. 110.

2. Колективна робота із вправою 242

– Які висновки із своїх спостережень ми можемо зробити?

Доцільно оформити результати спостережень у вигляді таблиць.

 Вживання знака мякшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (вправа 243 (1, 2))

Завдання 342 (3) опрацювати колективно.

– Чим можна пояснити наявність або відсутність знака м’якшення у відмінкових формах прикметників м’якої групи в однині?

2. Творче списування

Спишіть речення, ставлячи прикметники, що в дужках, у потрібному відмінку однини.

I варіант

По (осіннє) небу пропливали важкі хмари. На (зелений) горбочку притулилася хатинка. Багато цікавого учні дізналися у (художній) музей.

II варіант

Село розташувалося біля (темний) лісу. Проміння (вечірнє) сонця освітлювало верхівки дерев. З (ранній) ранку до (пізній) вечора гудуть у полі трактори.

– Визначте відмінки прикметників.

– Що ви можете розповісти про форми родового відмінка прикметників м’якої групи в однині?

– А в яких ще відмінках з’являється знак м’якшення?

– А що цікавого можете розповісти про форму місцевого відмінка однини прикметників м’якої групи?

VI. Підсумок уроку

1. Гра “Хто перший дасть дзвоник”

– Розкажіть все, що дізнались нового на уроці. Наводьте приклади на підтримку своїх тверджень.

Хто закінчить розповідь, той і даватиме дзвоник.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Вправа 244.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Шестикутна піраміда
Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини