Хантінгтон Самуель

Політологічний словник

Хантінгтон Самуель (нар. 1927) – відомий американський політолог, директор Інституту стратегічних досліджень Гарвардського університету. Більшість праць X. присвячені порівняльній політології і транзитології, а ключовою проблемою досліджень є політичний розвиток як складний, багатовимірний процес. Хантінгтон вважає, що основним критерієм політичного розвитку є інституціалізація. Саме високий рівень політичної інституціалізації, на думку X., і є основою політичної стабільності і стійкості суспільств, що перебувають

на так званому перехідному етапі від одного соціально-економічного, політичного стану до іншого. Ця проблема грунтовно розглядається X. у праці “Політичний порядок в суспільствах, що змінюються” (1968). Як глобальний процес демократизації розглядає X. перехід до демократії в 70-80-ті роки багатьох країн у монографії “Третя хвиля. Демократизація в кінці XX століття” (1991). Хантінгтон дає і обстоює таку періодизацію демократизації груп країн: перше піднесення (1828 – 1926 pp.), перший спад (1922 – 1942 pp.); друге піднесення (1943 – 1962 pp.), другий спад (1958 – 1975 pp.); третє піднесення (1974 – ?). Концепція X.
базується на таких основних положеннях. Перше: перехід до демократії в різних країнах характеризується як глобальний, що однак не виключає, а навпаки, наявності специфічних відмінностей цього процесу в окремих країнах. Друге: демократія є самоцінністю, її встановлення не пов’язане із прагматичними, інструментальними цінностями. Третє: існує багато форм демократичного порядку. Четверте: процес політичних змін у XX ст. демократизацією не закінчується, найімовірніше концепція “третьої хвилі” базується на особливостях синусоїдального характеру демократичних процесів. Хантінгтон не виключає при цьому і зворотного процесу – повернення окремих країн до авторитаризму, хоча кількість країн, що все ж здійснять перехід до демократії, до демократичних політичних режимів і організації суспільного життя на демократичних засадах, об’єктивно і постійно збільшуватиметься.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Ва – силик, M. С. Вершинин и др. – М., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Хантінгтон Самуель - Довідник з політології


Хантінгтон Самуель