Характеристики тіл

РОЗДІЛ І ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

§ 6. Характеристики тіл

Вивчення параграфа допоможе вам:

– характеризувати тіла;

– порівнювати тіла за ознаками;

– користуватися приладами для вимірювання маси і розмірів тіл.

Природні й рукотворні тіла. Ви вже знаєте, що розрізняють природу живу й неживу. Користуючись мал. 9, назвіть тіла живої й неживої природи.

Крім природних тіл, існують ще й штучні тіла, створені людиною. Так, удень кімнату освітлює природне тіло Сонце, а ввечері ми користуємося рукотворними тілами

– настільною лампою чи люстрою. Моря і річки – природні тіла, а басейн і ставок – штучні. Вони різняться формою, розмірами, масою, об’ємом.

Характеристики тіл. Зазначені характеристики дають змогу розрізняти тіла. Так, неможливо сплутати шкільний підручник і куряче яйце, тому що в них різна форма. Підручник – тіло правильної форми. Можна виміряти його довжину, ширину і висоту. Виміряти розміри курячого яйця складно, тому що це тіло неправильної форми.

Описуючи гори, ми зазначаємо,

що ці тіла неживої природи мають великі розміри, чого не скажеш про колосок пшениці.

Немає потреби зважувати кавун і вишню, щоб безпомилково сказати, що кавун значно важчий. Маса – це ще одна характеристика тіл.

Охарактеризувати тіла можна й за об’ємом. Відро має значно більший об’єм, ніж чашка. Об’єм тіла прямокутної форми визначають, перемноживши значення його довжини, ширини та висоти. Щоб виміряти об’єм тіла неправильної форми, треба занурити його у воду. Об’єм тіла дорівнюватиме об’єму витісненої тілом води.

 Характеристики тіл

Мал. 9 Жива й нежива природа

Характеристики тіл – це ознаки, за якими вони різняться одне від одного. До характеристик тіл належать форма, розміри, маса, об’єм. Лінійні розміри, масу та об’єм тіл вимірюють за допомогою приладів.

Характеризуючи тіла, звертають увагу на їх агрегатний стан. Розрізняють тверде тіло, рідину, газ. Копійка – це тверде тіло, роса – рідке, а повітря – газувате. Більшість тіл природи тверді.

Форма тіл сприймається візуально, тобто зором. Користуючись мал. 10, спробуйте порівняти тіла за формою та розмірами.

Опис тіла за планом. Користуючись характеристиками, можна описувати тіла за ланом: 1) форма; 2) розміри; 3) маса; 4) об’єм. Опишемо за цим планом морквину, попередньо вимірявши її довжину (12 см) і масу (100 г). Щоб назначити об’єм, необхідно занурити морквину мірний циліндр із водою (мал. 11, с. 28). Попередньо необхідно запам’ятати показники об’єму води на шкалі циліндра до занурення морквини, а потім – після занурення. Різниця об’ємів і буде об’ємом морквини. У наведеному прикладі вона становить близько 30 мл.

 Характеристики тіл

Вода у твердому, рідкому і газуватому станах

 Характеристики тіл

Мал. 10 Тіла різних розмірів та форм

 Характеристики тіл

Мал. 11. Вимірювання розмірів, маси та об’єму тіла неправильної форми

Проведені вимірювання дають змогу так охарактеризувати морквину: тіло неправильної форми завдовжки 12 см, масою 100 г та об’ємом 30 мл.

За цими ж самими ознаками ви можете самостійно порівнювати різні природні й рукотворні тіла.

За допомогою розмірів, маси, форми та об’єму можна не лише описати тіло, а й порівняти його з іншими.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Вимірювання маси та розмірів різних тіл

Вам знадобляться: нова гумка прямокутної форми, сірникова коробка, дві різні книжки, прилади для вимірювання маси і лінійних розмірів тіл.

Здійснюючи вимірювання, не забувайте визначати ціну поділки вимірювального приладу!

Завдання 1. Проведіть вимірювання маси тіл – гумки і сірникової коробки. Порівняйте одержані результати. Яке з тіл має більшу масу?

Завдання 2. Виміряйте лінійні розміри гумки і сірникової коробки. Самостійно доберіть прилад для вимірювання. Яке з досліджуваних тіл має більшу довжину, а яке більшу ширину?

Результати запишіть.

 Характеристики тіл

Перевірка знань

1. Яка відмінність природних тіл від штучних? Наведіть приклади природних і штучних тіл.

2. Назвіть відомі вам характеристики тіла.

3. Якими приладами та інструментами можна виміряти лінійні розміри і масу тіла?

– Порівняйте за розмірами: а) зошит і двері класної кімнати: б) чайну і столову ложки.

5. Вилучіть “зайве” слово в ланцюжку: а) літак, орел, бджола; б) екран телевізора, підручник, м’яч. Поясніть свій вибір.

5. Поміркуйте, про які характеристики тіл ідеться у прислів’ях:

Горобець маленький, а серденько має.

Ложкою моря не вичерпаєш.
Характеристики тіл