Хімічна рівновага – Хімічні реакції

Хімія
Загальна хімія

Хімічні реакції

Хімічна рівновага

Хімічні реакції, які за одних і тих самих умов можуть іти в протилежних напрямах, називаються оборотнимИ. У випадку, якщо за даних умов реагенти повністю перетворюються на продукти реакції, реакції називаються НеоборотнимИ.

Умови необоротності хімічних реакцій

1) Продукти, що утворюються, виводяться зі сфери реакції – випадають у вигляді осаду, виділяються у вигляді газу:
 Хімічна рівновага   Хімічні реакції
 Хімічна рівновага   Хімічні реакції
2) Утворюються малодисоціюючі

сполуки, наприклад вода:
 Хімічна рівновага   Хімічні реакції
3) Виділяється велика кількість енергії:
 Хімічна рівновага   Хімічні реакції

Хімічна рівновага

Оборотні реакції Не йдуть до кінця і закінчуються встановленням хімічної рівноваги – такого стану системи реагуючих речовин, за якого швидкості прямої та зворотної реакцій однакові.
Стан хімічної рівноваги можна змістити в той або інший бік зміною зовнішніх умов: температури, тиску, концентрації речовин, що беруть участь у реакції. Ці зміни

визначаються принципом динамічної рівноваги – принципом Ле ШательЄ: зовнішня дія на рівноважну систему зміщує рівновагу в напрямі ослаблення ефекту цієї дії.
Із принципу Ле Шательє випливає:
1) при збільшенні концентрації Однієї з реагуючих речовин рівновага зміщується у бік витрачання цієї речовини, а при зменшенні концентрації – у бік її утворення;
2) зміна тиску зміщує рівновагу тільки в газових системах. Зі збільшенням тиску Рівновага зміщується у бік зменшення об’єму (кількості речовини) газоподібних речовин, із зменшенням тиску – у бік збільшення об’єму (кількості речовини) газоподібних речовин. Якщо реакція проходить без зміни числа молекул (кількості речовини) газоподібних речовин, то тиск не впливає на стан рівноваги;
3) під час підвищення температури Рівновага зміщується у бік перебігу ендотермічної реакції, під час зниження температури – екзотермічної реакції.
Хімічна рівновага – Хімічні реакції